обавјештења за ученике

У наставку погледајте план писмених провера знања у току другог полугодишта 2022/23. школске године!

РАСПОРЕД ЧАСОВА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2022/23. ГОДИНЕ

распоред писмених провјера у другом полугодишту
2021/2022. година.

II-V централна школа
8-1, 8-2
8-4 и 9-3
6-3 i 7-1
Доњи Штрпци
2 и 5 Штрпци
6-4 и 7-4
9-2
8-3 и 9-1
7-2 и 7-3
6-1 и 6-2
II-V централна школа

II-V centralna škola

8-1, 8-2

VIII 1,2

8-4 и 9-3

VIII4    IX3 Štrpci

6-3 i 7-1

VI3 VII1

Доњи Штрпци

donji štrpci

2 и 5 Штрпци

II-V Štrpci

6-4 и 7-4

VI4 VII4 Štrpci

9-2

IX2

8-3 и 9-1

VIII3,  IX1

7-2 и 7-3

VII2, VII3

6-1 и 6-2

VI 1,2

Распоред писмених провјера знања у
другом полугодишту 2020/2021. године

I-V централна школа
VI-1 , VI-2
VI-3 , VII-1
VII-2 , VII-3
VIII-1 , VIII-2
IX-1 , IX-2, IX-3
II-V ПО Штрпци
VI-4, VII-4
VIII-3, IX-4
Доњи Штрпци
I-V централна школа

JУ ОСНОВНА ШКОЛА”БРАНКО ЋОПИЋ”

ПРЊАВОР

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА УЧЕНИКА У ШК.2020/21.ГОД.

 

II1

 

 

Предмет

 

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Контролни рад

     

28.5.20

21.

4.6.2021.

Математика

Контролни рад

 

15.3.2021.

8.4.2021.

26.5.2021.

10.6.2021.

Природа
и друштво

Контролни рад

 

16.3.2021.

 

27.5.2021.

 

II2

 

 

Предмет

 

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Контролни рад

     

28.5.2021.

4.6.2021.

Математика

Контролни рад

 

12.3.2021.

8.4.2021.

26.5.2021.

10.6.2021.

Природа и друштво

Контролни рад

 

15.3.2021.

 

31.5.2021.

 

 

 

II3

 

 

Предмет

 

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Контролни рад

     

28.5.2021.

4.6.2021.

Математика

Контролни рад

 

15.3.2021.

8.4.2021.

26.5.2021.

10.6.2021.

Природа и друштво

Контролни рад

 

16.3.2021.

 

27.5.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

III1

 

 

Предмет

 

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

   

16.4.2021.

   

Граматичка вјежба

18.2.2021.

       

Математика

Контролни рад

5.2.2021.

25.3.2021.

7.4.2021.

27.5.2021.

 

Природа и друштво

Контролни рад

19.2.2021.

 

6.4.2021.

 

4.6.2021.

III2

 

 

Предмет

 

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

 

26.3.2021.

 

12.5.2021.

 

Граматичка вјежбa

     

20.5.2021.

 

Teст

       

3.6.2021.

Математика

Контролни рад

26.2.2021.

 

9.4.2021.

21.4.2021.

26.5.2021.

 

Природа и друштво

Контролни рад

18.2.2021.

 

15.4.2021.

27.5.2021.

 

III3

 

Предмет

 

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

   

16.4.2021.

18.5.2021.

 

Граматичка вјежбa

18.2.2021.

       

Математика

Контролни рад

9.2.2021.

31.3.2021.

16.4.2021.

 

7.6.2021.

Природа и друштво

Контролни рад

18.2.2021.

 

8.4.2021.

   

 

 

IV1

 

 

Предмет

 

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

   

7.4.2021.

25.5.2021.

 

Граматичкa вјежба

       

3.6.2021.

Eнглески језик

Тест

     

20.5.2021.

 

Математика

Контролни рад

24.2.2021.

 

5.4.2021.

 

1.6.2021.

Прирoда и друштво

Контролни рад

 

8.3.2021.

     

Teст

     

13.5.2021.

 

 

IV2

 

 

Предмет

 

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

   

7.4.2021.

25.5.2021.

 

Граматичкa вјежба

       

3.6.2021.

Eнглески језик

Тест

     

20.5.2021.

 

Математика

Контролни рад

24.2.2021.

 

5.4.2021.

 

1.6.2021.

Прирoда и друштво

Контролни рад

 

10.3.2021.

     

Teст

     

14.5.2021.

 

 

 

IV3

 

Предмет

 

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

   

7.4.2021.

25.5.2021.

 

Граматичкa вјежба

       

3.6.2021.

Eнглески језик

Тест

     

20.5.2021.

 

Математика

Контролни рад

24.2.2021.

 

5.4.2021.

 

1.6.2021.

Прирoда и друштво

Контролни рад

 

15.3.2021.

     

Teст

     

24.5.2021.

 

 

 

 

 

 

 

V1

 

Предмет

 

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

22.2.2021.

 

15.4.2021.

   

Граматичка вјежба

     

17.5.2021.

 

Енглески језик

Тест

     

4.5.2021.

 

Математика

Контролни рад

19.2.2021.

 

19.4.2021.

28.5.2021.

 

Писмена задаћа

 

16.3.2021.

 

11.5.2021.

 

Природа

Контролни рад

 

15.3.2021.

 

27.5.2021.

 

Друштво

Контролни рад

 

5.3.2021.

 

18.5.2021.

 

 

 

V2

 

 

Предмет

 

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

23.2.2021.

 

16.4.2021.

   

Граматичка вјежба

     

10.5.2021.

 

Енглески језик

Тест

     

4.5.2021.

 

Математика

Контролни рад

22.2.2021.

 

20.4.2021.

20.5.2021.

 

Писмена задаћа

 

17.3.2021.

 

4.5.2021.

 

Природа

Контролни рад

 

18.3.2021.

 

18.5.2021.

 

Друштво

Контролни рад

 

8.3.2021.

 

12.5.2021.

 

 

 

V3

 

Предмет

 

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

23.2.2021.

 

14.4.2021.

   

Граматичка вјежба

     

13.5.2021.

 

Енглески језик

Тест

   

21.4.2021.

   

Математика

Контролни рад

22.2.2021.

 

20.4.2021.

27.5.2021.

 

Писмена задаћа

 

17.3.2021.

 

11.5.2021.

 

Природа

Контролни рад

 

18.3.2021.

 

25.5.2021.

 

Друштво

Контролни рад

 

8.3.2021.

 

19.5.2021.

 

VI-1 , VI-2

VI1

Предмет

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Писмена задаћа

 

12.3.2021.

 

7.5.2021.

 

Контролни рад

     

28.5.2021.

 

Енглески језик

Писмена задаћа

 

26.3.2021.

     

Teст

     

11.5.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

19.5.2021.

 

Teст

 

17.3.2021.

     

Историја

Контролни рад

 

30.3.2021.

     

Географија

Контролни рад

     

12.5.2021.

 

Математика

Писмена задаћа

 

16.3.2021.

   

14.6.2021.

Teст

12.2.2021.

   

13.5.2021.

 

Биологија

Контролни рад

 

23.3.2021.

 

18.5.2021.

 

Техничко образовање

Контролни рад

 

24.3.2021.

     

 

 

 

VI2

Предмет

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Писмена задаћа

 

12.3.2021.

 

7.5.2021.

 

Контролни рад

     

28.5.2021.

 

Енглески језик

Писмена задаћа

 

25.3.2021.

     

Тест

     

11.5.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

21.5.2021.

 

Тест

 

19.3.2021.

     

Историја

Контролни рад

 

30.3.2021.

     

Географија

Контролни рад

11.2.2021.

   

10.5.2021.

 

Математика

Писмена задаћа

 

16.3.2021.

   

11.6.2021.

Teст

12.2.2021.

   

13.5.2021.

 

Биологија

Контролни рад

 

23.3.2021.

 

18.5.2021.

 

Техничко образовање

Контролни рад

 

29.3.2021.

     

 

 

VI-3 , VII-1

VI3

Предмет

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Писмена задаћа

 

12.3.2021.

 

7.5.2021.

 

Контролни рад

     

28.5.2021.

 

Енглески језик

Писмена задаћа

 

25.3.2021.

     

Тест

     

11.5.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

21.5.2021.

 

Тест

   

2.4.2021.

   

Историја

Контролни рад

   

1.4.2021.

   

Географија

Контролни рад

     

12.5.2021.

 

Математика

Писмена задаћа

 

16.3.2021.

   

10.6.2021.

Тест

12.2.2021.

   

13.5.2021.

 

Биологија

Контролни рад

     

18.5.2021.

 

Техничко образовање

Контролни рад

 

29.3.2021.

     

 

 

 

VII1

Предмет

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Писмена задаћа

 

2.3.2021.

 

4.5.2021.

 

Контролни рад

         

Енглески језик

Писмена задаћа

 

9.3.2021.

     

Тест

     

11.5.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

21.5.2021.

 

Тест

 

19.3.2021.

     

Историја

Контролни рад

 

30.3.2021.

     

Географија

Контролни рад

 

3.3.2021.

 

12.5.2021.

 

Математика

Писмена задаћа

 

26.3.2021.

   

3.6.2021.

Тест

10.2.2021.

   

10.5.2021.

 

Физика

Контролни рад

 

18.3.2021.

 

20.5.2021.

 

Биологија

Контролни рад

26.2.2021.

 

16.4.2021.

   

Техничко образовање

Контролни рад

 

17.3.2021.

     

 

 

VII-2 , VII-3

 

 

VII2

Предмет

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Писмена задаћа

 

2.3.2021.

 

4.5.2021.

 

Контролни рад

     

25.5.2021.

 

Енглески језик

Писмена задаћа

 

9.3.2021.

     

Tест

     

11.5.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

24.5.2021.

 

Tест

 

22.3.2021.

     

Историја

Контролни рад

 

30.3.2021.

     

Географија

Контролни рад

 

3.3.2021.

 

12.5.2021.

 

Математика

Писмена задаћа

 

26.3.2021.

   

3.6.2021.

Tест

10.2.2021.

   

10.5.2021.

 

Физика

Контролни рад

 

18.3.2021.

 

20.5.2021.

 

Биологија

Контролни рад

25.2.2021.

 

15.4.2021.

   

Техничко образовање

Контролни рад

 

17.3.2021.

     

 

VII3

Предмет

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Писмена задаћа

 

2.3.2021.

 

4.5.2021.

 

Контролни рад

     

25.5.2021.

 

Енглески језик

Писмена задаћа

 

9.3.2021.

     

Teст

     

11.5.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

24.5.2021.

 

Tест

 

22.3.2021.

     

Историја

Контролни рад

 

30.3.2021.

     

Географија

Контролни рад

 

3.3.2021.

 

7.5.2021.

 

Математика

Писмена задаћа

 

26.3.2021.

   

1.6.2021.

Tест

9.2.2021.

   

10.5.2021.

 

Физика

Контролни рад

 

18.3.2021.

 

20.5.2021.

 

Биологија

Контролни рад

25.2.2021.

 

15.4.2021.

   

Техничко образовање

Контролни рад

 

15.3.2021.

     

VIII-1 , VIII-2

VIII1

Предмет

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Писмена задаћа

 

17.3.2021.

 

13.5.2021.

 

Контролни рад

   

20.4.2021.

   

Енглески језик

Писмена задаћа

   

7.4.2021.

   

Teст

     

24.5.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

   

23.4.2021.

   

Тест

 

26.3.2021.

     

Историја

Контролни рад

 

31.3.2021.

     

Географија

Контролни рад

19.2.2021.

   

7.5.2021.

 

Математика

Писмена задаћа

 

24.3.2021.

 

28.5.2021.

 

Тест

9.2.2021.

   

5.5.2021.

 

Физика

Контролни рад

 

5.3.2021.

 

19.5.2021.

 

Биологија

Контролни рад

 

10.3.2021.

 

17.5.2021.

 

Хемија

Контролни рад

 

18.3.2021.

 

27.5.2021.

 

Техничко образовање

Контролни рад

     

4.5.2021.

 

 

 

 

                                                                VIII2

Предмет

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Писмена задаћа

 

17.3.2021.

 

13.5.2021.

 

Тест

   

20.4.2021.

   

Енглески језик

Писмена задаћа

   

9.4.2021.

   

Teст

     

21.5.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

   

22.4.2021.

   

Teст

 

30.3.2021.

     

Историја

Контролни рад

 

31.3.2021.

     

Географија

Контролни рад

19.2.2021.

   

7.5.2021.

 

Математика

Писмена задаћа

 

25.3.2021.

   

3.6.2021.

Teст

9.2.2021.

   

10.5.2021.

 

Физика

Контролни рад

 

5.3.2021.

 

19.5.2021.

 

Биологија

Контролни рад

 

10.3.2021.

 

17.5.2021.

 

Хемија

Контролни рад

 

19.3.2021.

 

28.5.2021.

 

Техничко образовање

Контролни рад

     

4.5.2021.

 

 

IX-1 , IX-2, IX-3

 

          IX1

Предмет

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

 

Српски језик

Писмена задаћа

 

15.3.2021.

 

24.5.2021.

Контролни рад

   

12.4.2021.

 

Енглески језик

Писмена задаћа

 

17.3.2021.

   

Teст

   

19.4.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

11.5.2021.

Teст

 

23.3.2021.

   

Историја

Контролни рад

 

10.3.2021.

   

Географија

Контролни рад

19.2.2021.

     

Математика

Писмена задаћа

 

4.3.2021.

 

21.5.2021.

Тест

16.2.2021.

 

5.4.2021.

 

Физика

Контролни рад

 

5.3.2021.

 

19.5.2021.

Биологија

Контролни рад

 

3.3.2021.

21.4.2021.

 

Хемија

Контролни рад

 

22.3.2021.

 

17.5.2021.

Teхничко образовање

Контролни рад

   

8.4.2021.

 

 

 

IX2

Предмет

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

Српски језик

Писмена задаћа

25.2.2021.

   

5.5.2021.

Kонтролни рад

   

22.4.2021.

 

Енглески језик

Писмена задаћа

 

22.3.2021.

   

Тест

   

21.4.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

11.5.2021.

Тест

 

23.3.2021.

   

Историја

Контролни рад

 

8.3.2021.

   

Географија

Контролни рад

19.2.2021.

     

Математика

Писмена задаћа

 

4.3.2021.

 

20.5.2021.

Тест

16.2.2021.

 

7.4.2021.

 

Физика

Контролни рад

 

5.3.2021.

 

19.5.2021.

Биологија

Контролни рад

 

1.3.2021.

19.4.2021.

 

Хемија

Контролни рад

 

17.3.2021.

 

12.5.2021.

Tехничко образовање

Контролни рад

       

 

 

 

                                                                                                IX3

Предмет

Писмена провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

 

Српски језик

Писмена задаћа

25.2.2021.

   

5.5.2021.

Контролни рад

   

22.4.2021.

 

Енглески језик

Писмена задаћа

 

8.3.2021.

   

Тест

   

19.4.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

11.5.2021.

Тест

 

23.3.2021.

   

Историја

Контролни рад

 

10.3.2021.

   

Географија

Контролни рад

 

8.3.2021.

12.4.2021.

 

Математика

Писмена задаћа

 

4.3.2021.

 

21.5.2021.

Тест

15.2.2021.

 

8.4.2021.

 

Физика

Контролни рад

 

5.3.2021.

 

19.5.2021.

Биологија

Контролни рад

 

3.3.2021.

21.4.2021.

 

Хемија

Контролни рад

 

17.3.2021.

 

12.5.2021.

Teхничко образовање

Контролни рад

   

6.4.2021.

 

II-V ПО Штрпци

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА УЧЕНИКА У ШК.2020/21.ГОД.

II4

 

Предмет

 

Писмена провјера

 

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Контролни рад

 

11.3.2021.

16.4.2021.

14.5.2021.

 

Математика

Контролни рад

 

9.3.2021.

8.4.2021.

20.5.2021.

3.6.2021.

 Природа и друштво

Контролни рад

   

19.4.2021.

31.5.2021.

 

.

III4

 

Предмет

 

Писмена  провјера

 

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

   

12.4.2021.

 

12.5.2021.

Граматичка вјежбa

12.2.2021.

       

Математика

Контролни рад

1.2.2021.

23.3.2021.

5.4.2021.

26.5.2021.

 

Природа и друштво

Контролни рад

   

6.4.2021.

 

1.6.2021.

IV4

 

Предмет

 

Писмена  провјера

 

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

   

7.4.2021.

26.5.2021.

 

Граматичка вјежба

       

7.6.2021.

Енглески језик

Тест

     

10.5.2021.

 

Математика

Контролни рад

22.2.2021.

 

2.4.2021.

31.5.2021.

 

Природа и друштво

Контролни рад

 

9.3.2021.

     

Тест

     

13.5.2021.

 

V4

 

Предмет

 

Писмена провјера

 

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

22.2.2021.

 

15.4.2021.

   

Граматичка вјежба

 

26.3.2021.

 

17.5.2021.

 

Енглески језик

Тест

   

21.4.2021.

   

Математика

Контролни рад

19.2.2021.

 

19.4.2021.

28.5.2021.

 

Писмена задаћа

 

16.3.2021.

 

11.5.2021.

 

Природа

Контролни рад

 

15.3.2021.

 

26.5.2021.

 

Друштво

Контролни рад

 

4.3.2021.

 

18.5.2021.

 

VI-4, VII-4

VI4

Предмет

Писм.провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Писмена задаћа

 

15.3.2021.

 

17.5.2021.

 

Контролни рад

   

22.4.2021.

   

Енглески језик

Писмена задаћа

 

18.3.2021.

     

Тест

     

11.5.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

21.5.2021.

 

Тест

   

2.4.2021.

   

Историја

Контролни рад

   

5.4.2021.

   

Географија

Контролни рад

26.2.2021.

   

7.5.2021.

 

Математика

Писмена задаћа

 

8.3.2021.

   

4.6.2021.

Контролни рад

4.2.2021.

   

6.5.2021.

 

Биологија

Контролни рад

     

24.5.2021.

 

Техничко образовање

Контролни рад

 

26.3.2021.

     

 

 

 

VII4

Предмет

Писм.провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Писмена задаћа

 

16.3.2021.

 

18.5.2021.

 

Контролни рад

   

6.4.2021.

   

Енглески језик

Писмена задаћа

 

2.3.2021.

     

Teст

     

11.5.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

21.5.2021.

 

Teст

   

9.4.2021.

   

Историја

Контролни рад

 

22.3.2021.

     

Географија

Контролни рад

25.2.2021.

   

4.5.2021.

 

Математика

Писмена задаћа

 

9.3.2021.

 

13.5.2021.

 

Контролни рад

10.2.2021.

25.3.2021.

     

Физика

Контролни рад

   

1.4.2021.

27.5.2021.

 

Биологија

Контролни рад

     

10.5.2021.

 

Техничко образовање

Контролни рад

 

12.3.2021.

     

 

 

VIII-3, IX-4

VIII3

Предмет

Писм.провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Писмена задаћа

 

18.3.2021.

 

24.5.2021.

 

Контролни рад

   

19.4.2021.

   

Енглески језик

Писмена задаћа

   

6.4.2021.

   

Тест

     

18.5.2021.

 

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

12.5.2021.

 

Тест

 

31.3.2021.

     

Историја

Контролни рад

     

13.5.2021.

 

Географија

Контролни рад

18.2.2021.

   

11.5.2021.

 

Математика

Писмена задаћа

 

22.3.2021.

 

28.5.2021.

 

Контролни рад

4.2.2021.

 

23.4.2021.

   

Физика

Контролни рад

 

3.3.2021.

21.4.2021.

   

Биологија

Контролни рад

     

19.5.2021.

 

Хемија

Контролни рад

 

16.3.2021.

 

20.5.2021.

 

Основи информатике

Контролни рад

         

Техничко образовање

Контролни рад

     

7.5.2021.

 

 

 

IX4

Предмет

Писм.провјера

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Писмена задаћа

 

15.3.2021.

 

17.5.2021.

 

Контролни рад

   

19.4.2021.

   

Енглески језик

Писмена задаћа

 

12.3.2021.

     

Тест

   

16.4.2021.

   

Њемачки језик

Писмена задаћа

     

12.5.2021.

 

Тест

   

7.4.2021.

   

Историја

Контролни рад

 

19.3.2021.

     

Географија

Контролни рад

25.2.2021.

 

1.4.2021.

   

Математика

Писмена задаћа

 

5.3.2021.

 

19.5.2021.

 

Контролни рад

17.2.2021.

 

2.4.2021.

   

Физика

Контролни рад

 

4.3.2021.

 

10.5.2021.

 

Биологија

Контролни рад

 

24.3.2021.

 

5.5.2021.

 

Хемија

Контролни рад

 

11.3.2021.

 

6.5.2021.

 

Техничко образовање

Контролни рад

   

9.4.2021.

   

 

 

Доњи Штрпци

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ”БРАНКО ЋОПИЋ” ПРЊАВОР

ПО ДОЊИ ШТРПЦИ

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА УЧЕНИКА У ШК.2020/21.ГОД.

 

II5

 

 

Предмет

 

Писмена провјера

 

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Контролни рад

 

11.3.2021.

16.4.2021.

14.5.2021.

 

Математика

Контролни рад

 

9.3.2021.

8.4.2021.

20.5.2021.

3.6.2021.

Природа и друштво

Контролни рад

   

19.4.2021.

31.5.2021.

 

 

 

III5

 

 

Предмет

 

Писмена  провјера

 

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

   

15.4.2021.

14.5.2021.

 

Граматичка вјежба

12.2.2021.

       

Математика

Контролни рад

2.2.2021.

24.3.2021.

5.4.2021.

28.5.2021.

 

Природа и друштво

Контролни рад

16.2.2021.

 

6.4.2021.

 

3.6.2021.

 

 

IV5

 

 

Предмет

 

Писмена провјера

 

Датум

фебруар

март

април

мај

јуни

Српски језик

Правописна вјежба

   

7.4.2021.

26.5.2021.

 

Граматичка вјежба

       

7.6.2021.

Енглески језик

       

10.5.2021.

 

Математика

Контролни рад

22.2.2021.

 

2.4.2021.

31.5.2021.

 

Природа и друштво

Контролни рад

 

9.3.2021.

 

13.5.2021.

 

 

KLOKAN TAKMIČENJE

POSTAVLJENO 17.03.2020.  Škole i učenici koji su se prijavili za izazov Klokan matematičar imaju pristup online Klokan testovima iz prethodnih godina na ucionica.talentium.ba

Svaka škola ima kreirano nekoliko različitih naloga na ucionica.talentium.ba koji omogućavaju pSvaki učenik kojeg ste prijavili ima svoj nalog na ucionica.talentium.ba sa username : ime.prezime.KodVaseSkole, password : ucenikNa primjer, ako se učenica zove i prijavljena je kao Samra Pilav (ime prezime) u školi sa Klokan kodom 010 onda je njen username : samra.pilav.010 a password je : ucenik. Dakle, sva slova su mala slova. Izmedju imena i prezimena ima tačka “.” kao i izmedju prezimena i Klokan koda. Sva slova sa artifikatima (ć,č,ž,š,đ) su zamijenjena sa slovima (c,c, z, s, d). Učenici čija su imena prijavljena na ćirilici ostaju na ćirilici. Ne bi vjerovali koliko ima učenika sa istim imenom i prezimenom. Morali smo dodati i klokan kod nakon imena i prezimena. (i sada je ostalo nekoliko slučajeva sa istim username-om (isto ime i prezime u istoj školi) ali to ćemo riješavati u hodu. Password je jednostavan (nastavnik, ucenik) ali svako će, prije svega, i odmah nakon prve svoje prijave biti zamoljen da promijeni svoj password.  Učenik ima pristup samo testovima u svojoj kategoriji, neprekidno u svako doba dana i noći. Trenutno, u svakoj kategoriji imate na raspolaganju dva testa. Upozorite učenike da mogu raditi isti test više puta ali se boduje samo prvi pokušaj. Bodovanje je isto kao i u “pravom” Klokanu. Do kraja ove sedmice, u svakoj kategoriji će vam biti na raspolaganju po pet testova. Možda je prava mjera da ponudite i pozovete učenike da rade jedan test sedmično.  Moguće je da bude malo nesnalaženja i problema na početku ali sve je prilično jednostavno (i korisno). Nadam se da ćete vi i vaši učenici biti zadovoljni.  S poštovanjem, Haris

10.03.2020.

ОБАВЕЗНО ОБУСТАВЉАЊЕ ВСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Законом о основном  васпитању и образовању Републике Српске  прописано је провођење мале матуре на крају основног васпитања и образовања, а које се експериментално проводи у 94 основне школе у Републици Српској у шк.2018/19. години.

Израда задатака врши се два дана.

Првог дана, 09. априла 2019. године, врши се  израда задатака  из српског језика, а другог дана, 10.априла 2019. године из математике.

Израда задатака почиње у 10:00 и траје 120 минута.  Ученици су дужни да, у оба дана када рјешавају задатке, дођу у школу најкасније до 09:15 часова, на кратак састанак са одјељењским старјешином, прије него што уђу у просторију у којој ће рјешавати задатке.

Ученици су обавезни да са собом понесу прибор за рад током израде задатака:

  • за српски језик – графитну оловкухемијску оловку која пише плавом бојом и гумицу за брисање
  • за математику – графитну оловку, хемијску оловку која пише плавом бојом, гумицу за брисање, лењир, троугао и шестар

Осим прибора за рад, ученику је дозвољено да понесе воду или освјежавајући напитак. Остале ствари (јакне, торбе, мобилне телефоне и друго) ученици остављају на посебно означено мјесто испред  просторије у којој рјешавају задатке.

Свим ученицима желимо много успјеха у рјешавању задатака!