Од септембра-продужени дневни боравак!

Пријаве ученика за продужени боравак

Обавјештавамо родитеље ученика прве тријаде заинтересоване за продужени боравак да ученике могу пријавити радним даном од 8. 00 до 13.00 код административног радника школе.

Приоритети се одређују сљедећим редослиједом:
1. Ученици чија су оба родитеља/старатеља у радном односу (приложити ПОТВРДУ О ЗАПОСЛЕЊУ)
2.Ученици уписани у први разред
3.Ученици другог разреда
4.Ученици трећег разреда

Добро нам дошли!