Супер еко школа

Наша школа – СУПЕР ЕКО ШКОЛАЕко координатор, школски психолог Јелена Радивојевић Ступар представила је нашу школу 20.10.2022. године у Сарајеву на округлoм стoлу “Пeрспeктивe Цeртификaциjскoг мeхaнизмa Eкo шкoлa у БиХ у будућeм oбрaзoвнoм систeму”. Том приликом су уручени цертификати за 38 еко школа, од којих је 10 заслужило сертификат супер еко школа. Наша школа је оцјењена као најбоље рангирана од свих школа учесница пројекта „Мисли о природи!“ који имплементира Центар за промоцију цивилног друштва, а финансира Шведскa. #EkoŠkole#MisliOPrirodi#ThinkNature#CPCDba#EmbassyOfSwedenSarajevo+3

Наша школа – СУПЕР ЕКО ШКОЛАЕко координатор, школски психолог Јелена Радивојевић Ступар представила је нашу школу 20.10.2022. године у Сарајеву на округлoм стoлу “Пeрспeктивe Цeртификaциjскoг мeхaнизмa Eкo шкoлa у БиХ у будућeм oбрaзoвнoм систeму”. Том приликом су уручени цертификати за 38 еко школа, од којих је 10 заслужило сертификат супер еко школа. Наша школа је оцјењена као најбоље рангирана од свих школа учесница пројекта „Мисли о природи!“ који имплементира Центар за промоцију цивилног друштва, а финансира Шведскa. #EkoŠkole#MisliOPrirodi#ThinkNature#CPCDba#EmbassyOfSwedenSarajevo+3