ученичка задруга

24.02.2020.

Ученичку задругу основали смо како би
– развијали позитиван однос према раду, стваралаштву, стварању радних навика и професионалном усмјеравању ученика,
– повезали наставу са производним и другим корисним радом, као и оспособљавали ученике за рад у одређеним занимањима,
– развијали свијест о друштвено-корисном раду, сарадњи и међусобном помагању,
– развијали волонтеризам, активизам и хуманост,
– развијали осјећање одговорности за преузете обавезе и поштовање рада и радне дисциплине,
– доприносили уређењу и развоју школе и локалне заједнице,
– доприносили стварању бољих услова за живот и рад у Школи.

Како то постижемо:
– прикупљањем и пласманом секундарних сировина,
– призводњом различитих предмета потребних за унапређење рада Школе,
– издавањем и дистрибуцијом школског часописа,
– производњом и продаја производа
– услужним дјелатностима различитих садржаја према потребама и захтјевима Школе и локалне заједнице (едукације, спортско-рекреативне активности, културно-забавне манифестације, прославе и др.).
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ И ВИ!

задруга1
задруга2
задруга3
задруга4
задруга5
задруга6
задруга7
задруга8
задруга9