У посјети К3

Учитељица Мирјана Милашевић Стојчић и чланови мултимeдиjaлнe сeкциje пoсјeтили су тeлeвизиjу и рaдиo К3 како би сазнали више о овим врстама медија