књижни фонд

01
02
03
04
05
06
07
08

149- број стручних часописа

37 јединица -Инвентарски лист за звучну грађу

37 јединица- Инвентарски лист за филмове и видеоснимке

1 јединица- Инвентарски лист за визуелну пројекцију

87 јединице- Инвертарски лист за дидактички и едукативни материјал

„Најначитаније одјељење“

шк. 2016/17.  III2 и IX2            III4 и VII4

шк. 2015/16.  II3   и VI1           III3 и IX4

шк. 2014/15.  III2 и VIII1         II3 и VIII4

шк. 2013/14.  V3 и VII3           V4 и VIII4

шк. 2012/13.   II1 и  VI3           V3 и VII4

шк. 2011/12.   IV1 и VIII1        V4 и VI4

шк. 2010/11.   IV1 и VII1          V4 и VI4

шк. 2009/10.   III1и VII1           V4 и VI5