ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ОБРАЗОВАЊУ

RANKA PEULIĆOŠ Branko Ćopić, PRNJAVOR, RS, BiHRanka Peulić, je profesor likovne kulture, diplomirani slikar , Master slikarstva, koja u svom nastavnom radu sa učenicima primjenjuje različite metode i oblike rada. Posebnu pažnju poklanja konstruktivističkom pristupu, istraživanju u likovnoj kulturi. Otkrivanje i predani rad od 2007.godine u OŠ.B.Ćopić, naročito je došlo do izražaja u susretu sa učenicom Bojanom Milivojac.Ona je bila njen nastavnik i mentor u području likovnog stvaralaštva.Bojana MILIVOJAC, je učenica koji ispunjava vrijedno i sa velikom radoznalošću sve zadatke. Čak i više od toga. Svaki zadatak je smatrala neophodnim, pokazivala veliku motivaciju i stalnim eksperimentisanjem tražila put za ispoljavanje svojih sklonosti. Stalna komunikacija putem različitih tehnika, boja, istraživanje crteža, slikanja, za Bojanu su put ispunjavanja njenih želja. Prepoznavajući taj talenat , koji se ispoljavao u nepresušnoj želji za napredovanjem, prof. Ranka Peulić, dodatno, kao mentor, uspješno usmjerava Bojanin put ka srednjoj školi dizajna. KREATIVNOST, MAŠTA I STRAST.Bojana Milivojac ističe:“Za mene crtanje i slikanje je cijeli svijet, koji se ogleda kroz to što radim. To je onaj svijet u koji se može zaploviti kad god se poželi i donosi samo najljepše emocije, emocije sreće. Tada osjećam mir.Inspiraciju pronalazim svuda oko sebe, u prirodi, ljudima, filmovima, omiljenoj hrani, piću i sl. . Najveću inspiraciju dobijam slušajući muziku. Što se tiče kreativnosti, kod mene je izražena na razne načine, kroz pisanje, ples, dekorisanje, fotografisanje itd. A najvise je izražena kroz crtanje i slikanje”.Moja poruka za sve mlade ljude je da se isprobaju u što više stvari kako bi shvatili u čemu su dobri, jer svako je u nečemu dobar. i da ne odustaju od svojih snova, ideja i ciljeva.Što se tiče same škole, moje mišljenje je da se više pažnje treba posvetiti interesu učenika. Djecu bi trebalo učiti o izražavanju sebe samih i kako da brinu o sebi. Takođe ih treba ih učiti kumunikacijskim vještinama i otkrivanju onog u čemu su dobri. Jer otkrivanje kreativnosti je put mašti i strasti. I zato-ne plašite se , snovi su svuda!

Бојана Миливојац