мисија и визија

МИСИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

  • Наставу и ваннаставне активности ћемо обогатити различитим стиловима и моделима подучавања.
  • Развићемо образовно-васпитне стратегије у сарадњи са родитељима у циљу развијања цјелокупне личности сваког дјетета.
  • Радићемо на подизању свијести свих наставника о значају континуираног и планског стручног усавршавања.
  • Створићемо климу сарадничког и тимског рада са циљем размјене искустава и унапређења компетенција наставника.
  • Радићемо на развоју свијести родитеља да наставнике доживљавају као професионалце који им могу пружити стручну помоћ при одрастању њихове дјеце.
  • Понудићемо родитељима и локалној заједници моделе могуће сарадње развијајући атмосферу прихватања иницијативе из вана према школи.

 

ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

Визија наше школе је да створимо окружење које ће по принципу прихватања различитости стимулисати остваривање свих потенцијала сваког дјетета, развијати стручне и сарадничке компетенције свих наставника и отворити врата добродошлице у укључење свим родитељима и заинтересованим представницима локалне заједнице.