пројекти

*

Ученичка задруга

Ученичку задругу основали смо како би – развијали позитиван однос према раду, стваралаштву, стварању радних навика и професионалном усмјеравању ученика, – повезали наставу са производним и другим корисним радом, као и оспособљавали ученике за рад у одређеним занимањима, – развијали свијест о друштвено-корисном раду, сарадњи и међусобном помагању, – развијали волонтеризам, активизам и хуманост, – развијали осјећање одговорности за преузете обавезе и поштовање рада и радне дисциплине, – доприносили уређењу и развоју школе и локалне заједнице, – доприносили стварању бољих услова за живот и рад у Школи. Како то постижемо: – прикупљањем и пласманом секундарних сировина, – призводњом различитих предмета потребних за унапређење рада Школе, – издавањем и дистрибуцијом школског часописа, – производњом и продаја производа – услужним дјелатностима различитих садржаја према потребама и захтјевима Школе и локалне заједнице (едукације, спортско-рекреативне активности, културно-забавне манифестације, прославе и др.). ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ И ВИ!