планетаријум

Мобилни планетаријум је савремено наставно-педагошко средство, које на веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ 88 сазвежђа, оријентацију у простору, координатне системе, тела Сунчевог … Read More

ученичка задруга

24.02.2020. Ученичку задругу основали смо како би – развијали позитиван однос према раду, стваралаштву, стварању радних навика и професионалном усмјеравању ученика, – повезали наставу са производним и другим корисним радом, … Read More

Посјета изложби ситних животиња

11.02.2020. Учeници првих рaзрeдa нaшe шкoлe у oквиру рeдoвнe нaстaвe пoсjeтили су Излoжбу ситних и укрaсних живoтињa кojу je у нaшeм грaду oргaнизoвaлo Спoртскo друштвo зa узгoj и зaштиту ситних … Read More

дан сигурног интернета

11.02.2020. Сваке године, другог уторка у фебруару, обиљежава се Дан сигурнијег Интернета. Овај дан у нашој школи обиљежили смо кроз квиз у којем су учествовали ученици осмог и деветог разреда … Read More

Здравље на два точка

31.01.2020. “ЗДРАВЉЕ НА ДВА ТОЧКА” Љепше временске услове наши ученици ће моћи да искористе доласком бициклима у школу.Резултат је то пројекта ИН фондације “Млади као снага промјене у својим локалним … Read More

Продужени боравак дјеце у нашој школи

31.01.2020. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК у плану за сљедећу школску годину Будући првачићи, али и остали ученици нижих разреда од сљедеће школске године би могли вријеме прије и послије редовне наставе проводити … Read More

Прослава школске славе Светог Саве

У понедјељак, 27.01.2020. године, ученици и наставници и сви запослени у нашој школи, прославили су своју славу, заштитиника просветитељства Светог Саву. У Дому културе ученици су приказали пригодан програм, а … Read More