Продужени боравак

Наша школа је и ове школске године организовала рад у продуженом боравку за ученике прве тријаде. Оваква врста рада се реализује изван редовне наставе и представља проширену васпитно-образовну дјелатност школе. Продужени боравак у великој мјери задовољава захтјеве савременог образовања. Један број ученика, прије или послије наставе, борави у школи под руководством учитеља, тј. водитеља продуженог боравка. Заједно са учитељима, реализују се активности планиране по одређеним подручјима.
Ученици имају и вријеме за игру и активан одмор, као и израду домаће задаће, а све то у складу са њиховим узрастом, тренутним потребама и интересовањима.