Svetosavska nagrada našoj nastavnici informatike

Nastavnica informatike u Osnovnoj školi “Branko Ćopić” u Prnjavoru Borka Pavlović kaže da Svetosavska nagrada prija, ali i obavezuje da nastavi sa radom i sa još većim elanom.

“Koliko god mi je drago što su me kolege iz škole nesebično podržale, toliko mi je ova nagrada i podstrek i obaveza da nastavim sa još većim elanom u radu na obrazovanju mladih ljudi”, istakla je Pavlovićeva za Srnu.

Ona ukazuje da je za uspjeh u radu sa djecom potrebno da se nastavnici prilagođavaju učenicima i da im pri tome pružaju kratku, jasnu, zanimljivu i primjenjivu informaciju, inače će ona proći neopaženo.

“Tokom radnog vijeka provedenog sa djecom uočila sam da se oni iz generacije u generaciju mijenjaju, drugačije razmišljaju, traže drugačiji vid pružanja informacija. Zbog toga je veoma važno da se ne prilagođavaju oni nama, nego mi, prosvjetni radnici, ako želimo da oni napreduju moramo ih pratiti”, pojašnjava Pavlovićeva.

Pavlovićeva kaže da učenici sve više traže dinamiku i primjenjivanje različitih metoda rada, i ne vole puko slušanje i reprodukciju.

“Često postavljaju pitanje zbog čega im je neka informacija potrebna ili gdje će je uopšte primjenjivati. To je u redu, treba da pitaju, da budu radoznali i da na vrijeme pronađu oblast i posao koji vole i u kome se pronalaze. Ukoliko želimo pripremiti dijete za primjenu naučenog u realnom životu moramo mu dati ono što ono traži i za šta ima talenat”, kaže ona.

Pavlovićeva smatra da je to zadatak cijelog sistema, a ne samo jednog čovjeka, jednog nastavnika.

On kaže da motivaciju na časovima informatike svojim đacima daje konkretnošću, na jednostavan, njima razumljiv način, pojašnjava im koliko često će stečeno znanje moći primjenjivati u svakodnevnom životu i za šta im koja informacija treba i može poslužiti.

“Ne moraju svi sve znati. Učenicima koje zanimaju polja informatike, programiranje, kodiranje, robotika i primjenjena informatika u stanju sam posvetiti mnogo više od jednog školskog časa, prezentovati im sve što znam, podržati ih i staviti njihove interese na prvo mjesto”, pojašnjava Pavlovićeva.

Ali, i pored činjenice da je u osnovnim školama u redovnoj nastavi predviđen samo jedan čas informatike sedmično što je strahovito malo, učenici pod mentorstvom Pavlovićeve ostvarili su brojne dobre rezultate na raznim takmičenjima.

Na takmičenjima iz progamiranja, učenici su osvajali prva, druga i treća mjesta na opštinskom, regionalnom i republičkom nivou, dobre rezultate na nivou BiH i dva puta bronzu na Kupu.

Učenici su se takmičili i u progrmiranju Em-but /Mboot/ robotića u okviru Spakreators lige i zauzeli drugo mjesto na međuopštinskom takmičenju.

Na onlajn takmičenju u programiranju mikrobitova učenici su zauzeli prvo mjesto i plasirali se na takmičenje na nivou BiH u okviru projekta “Stvaramo eko heroje”, gdje su, takođe, zauzeli prvo mjesto.

Članovi školskog Koding kluba, dvojac David Bojanović i Petra Milijević su u saradnji sa članovima sekcije tehničkog obrazovanja, osmislili projekat “Vin, vin, vin bicikl” /WIN WIN WIN bicikl/ i sa njim zauzeli prvo mjesto na takmičenju na nivou BiH u kodiranju mikrobitova u organizaciji Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i konzulata Engleske.

Učenici su u ovom projektu objedinili znanja iz osnova informatike, matematike, fizike i tehničkog obrazovanja. Iskoristili su stari školski bicikl na kojem je napravljen sistem pretvaranja mehaničke energije okretanjem pedala uz pomoć diname u električnu energiju koja se koristi za punjenje mobilnih telefona.

Kako bi “vožnja” bila zanimljivija pomoćy mikrobit ypeđaja kreirali su igricu sa tri nivoa složenosti koja se igra okretanjem guvernala, tako da istovremeno učenici imaju i fizičku aktivnost i punjenje telefona ekološki čistom energijom i zabavu.

Dodatno su pratili mikrobit senzorima broj obrtaja točkova i preračunali brzinu kretanja i broj pređenih kilometara koji se ispisuju na displeju mikrobit uređaja. Kao nagradu za postignute rezultate škola je dobila tri velika paketa ypeđaja za kodiranje i 40 mikrobitova.

Svoj doprinos unapređivanju kvaliteta rada škole Pavlovićeva je dala učešćem u realizaciji projekta “Unapređivanje nastave informatike u područnom odjeljenju Štrpci”, kao i kontinuiranim korišćenjem opreme iz projekta “Dositej”.

Pokrenula je i održava obrazovni sajt na kojem učenici mogu pponaći vježbe, testove i upitnike za provjeru znanja. Zabilježen je statistički podatak da su ove vježbe korištene čak i po 500 puta što znači da ih ne koriste samo učenici njene matične škole. Urednik je i školskog veb-sajta.

Pavlovićeva se aktivno bavi i folklorom, a predsjednik je Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “Prosvjeta” u Prnjavoru od 2019. godine.

SRNA / Tamara STOJANOVIĆ