планетаријум

Мобилни планетаријум је савремено наставно-педагошко средство, које на веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ 88 сазвежђа, оријентацију у простору, координатне системе, тела Сунчевог система и објекте дубоког неба: маглине, звездана јата и галаксије…

 Пројекције су прилагођене трајању интензивне пажње и трају укупно 35 – 45 минута у зависности од старосне групе, (са припремом за улазак, уласком и изласком ђака из куполе). Једној пројекцији може присуствовати максимално 70 ђака. За звездану куполу потребно је обезбедити минимални простор димензија: 6,5 m x 6,5 m (у основи), висине 3,5 m.

Мобилни планетаријум је савремено наставно-педагошко средство, које на веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ 88 сазвежђа, оријентацију у простору, координатне системе, тела Сунчевог система и објекте дубоког неба: маглине, звездана јата и галаксије…

Могу се организовати и посебне трибине на којима би планетаријум био или би могао бити помоћно средство очигледности историјског развоја науке, уметности и филозофије. Такве трибине захтевају посебне припреме и координацију са учесницима. Стручна предавања и трибине воде искусни предавачи са дугогодишњим искуством у области популаризације астрономије у планетаријуму, летњим школама, ноћима музеја и фестивалима науке.

Шта се може научити у oвој звезданој куполи? Користећи методе неформалног учења и интерактивних радионица, предавачи помажу будућим звезданим детективима да направе своје прве кораке на звезданим стазама – разоткривајући шта су лажна а шта права кретања на небу, узроке смене дана и ноћи, смене годишњих доба, звезде падалице, Сунчеве експлозије, црне рупе… Помоћу мапе коју чини 88 замишљених слика на небу, тј. сазвежђа, која у стварности не престављају реалне физичке системе, демонстрира се оријентација у простору – проналажење звезде Северњаче, страна света, основних елемената астрономских координатних система . Најважнији задатак је да се, осим развијања истраживачко-критичког погледа на свет и рационалног размишљања, код ђака повећа свест о универзуму и инспирација за учење природних наука. Програм се прилагођава узрасту ђака a као пратећи садржај је изложба модела свемирских летилица и пратећих паноа.

Др Славиша Милисављевић, Математички факултет Универзитета у Београду slavisha@matf.bg.ac.rs; 064 8650 252