програми и извјештаји

извјештај рада библиотеке 2016/17.

0Ш „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

шк. 2016/17. година.

 

ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор располаже двјема библиотекама, физички одвојенима.

Школски библиотекар је и ове школске године радио у обје библиотеке по распореду   пет дана у централној школи, један дан у ПШ Штрпци.

 

Унапређење књижног фонда

Централна школа

Књига инвентара је закључена редним бројем 6364.

Ове шк. године је инвентарисано 186 нових књига, од чега:

По рачуну: 39

Поклон: 147

Библиотека централне школе тренутно броји 5855 књига.

 

ПШ Штрпци

Књига инвентара је закључена редним бројем 5045.

Ове шк. године је инвентарисано 13 нових књиге, од чега:

По рачуну: 0

Поклон: 11

Замјена за изгубљене књиге:2

Библиотека ПШ Штрпци тренутно броји 4559 књигa.

 

Укупно:

Ове шк. године је инвентарисано  199 нових књига, од чега:

По рачуну: 39

Поклон: 158

Замјена за изгубљене књиге: 2

 

Библиотека ОШ „Бранко Ћопић“ тренутно броји 10 414 књигa.

 

Књига инвентара за серијске публикације закључена је редним бројем 149 тј. у овој школског години је заведено  8 стручних часописа.

 

Књига инвентара за некњижну грађу у електронској и штампаној форми  садржи:

Инвентарски лист за звучну грађу-37 јединица

Инвентарски лист за филмове и видеоснимке-37 јединица

Инвентарски лист за визуелну пројекцију-1 јединица

Инвертарски лист за дидактички и едукативни материјал-87 јединицa

 

 

Стручни рад и промоција библиотеке

 

-Међународни дан писмености 8.9 обиљежен је колективним учлањењем ученика II разреда у школску библиотеку.

-Током првог полугодишта школски библиотекар је у оквиру октобра-мјесеца књиге организовао низ едукативних радионица о значају књига и читања:

             1.р.  „Причалица у учионици“

2.р.  „Ја сам књига-прочитај ме“

3.р.   „Са књигом је љепше

4.р.   „Причалица  у учионици“

5.р.   „Ја сам ЗА књигу“

6.р.   “Посјети библиотеку“

            7.р.   „Загонетне приче“

8.р.   „Мој избор-књига“ (дебата)

Радионице су одржане у свих  36 одјељења наше школе.

За ученике 9. разреда реализована је радионица „Кад одрастем бићу“ о значају правовременог информисања по питању професионалне оријентације.

-Покренута је активност „Причаоница“ у којој библиотекар чита приче и разговара о њима са ученицима нижих разреда. Активност је реализована у III2 и I4 i II5 те III5 и IV4.

-Библиотечки одбор је 6.11. 2016. год. одржао пети састанак. Закључци су евидентирани у записнику.

-Међународни дан волонтера 5. децембар обиљежен је активношћу „Волонтер у библиотеци“ којој се одазвало три  ученика седмог разреда.

-Организована је активност „Пјесник о пјеснику“ када је пјесник Тоде Николетић говорио о пјеснику Љубивоју Ршумовићу на часу обраде лектире у IV2 (23.12. 2016.год).

-У оквиру Школског развојног плана и приближавања родитеља раду школе формирана је збирка популарне педагогије зародитеље. Родитељи су информисани путем школске фб странице.

-Поводом 21. 2. Дана матерњег језика за ученике добитнике дипломе најначитаније одјељење органзована је наградана посјета Народној библиотеци. Ученици III2 и VII разреда добили су бесплатно учлењење за 2017. годину.

-У оквиру пројекта „Читалићи“ који реализује ОШ „Никола Тесла“, а поводом 21.3. Међународног дана поезије , библотекар је учествовао у активности „Дружење са пјесникињом“ којом приликом је представљен пјеснички рад нашег библиотекара.

-У оквиру обиљежавња 2. априла- Дана дјечије књиге у школи је релизован низ активности:

-организован је ликовни конкурс на тему „Најдражи књижевни лик“

-најбољи радови су изложени у холу школе

-ИК „Пчелица“ из Чачака је у холу школе представила  свој дидактички материјал за учитеље и белетристику за узраст основношколских читалаца

-Овогодишњи семинар  за библиотекаре одржан је 20. и 21.  априла на Јахорини. Школски библиотекар је излагао свој стручни рад „Креативан приступ раду у школској библиотеци“.

-Поводом Дана школе 15. маја расписан је литерарни конкурс на тему „Кад школа отвори своја врата. Пристигло је 25 радова, а награђени су прочитани на школској приредби, објављени у школском часопису Јованче и истакнути на паноу у холу школе.

-На основу анализе посјећености библиотеке , а поводом Дана школе додијељене су дипломе „Најначитаније одјељење“ за највећи број посјета школској библиотеци:  III2 и III4 од нижих разреда и VII4  и IX2 од виших разреда.

 

-Током другом полугодишта реализована је активост „Причаоница“ у 19 одјељења нижих разреда. Ученицима су представљени одломци из новонабављених књига како бисмо ученике привукли библиотеци и читању

-Заједничким напором враћене су све књиге посуђене из школске библиотеке.

 

Ваннаставне активности

 

-У оквиру задужења и описа посла, библиотекар је сарађивао у припреми свих приредби и сродних ваннаставних активности.

-Поводом десет година пјесничке вечери у организацији слијепих општине Прњавор ученик Марко Марић је представљао нашу школу и примио захвалницу за дугогодишњу сарадњу.

-Библиотекар је ангажовано радио на промоцији ученичког литерарног стваралаштва кроз школски часопис и литерарне конкурсе:

-Током ове шк. године објављен је литерарни конкурс  подом Дана школе „Кад школа отвори своја врата“( 25 радова). Конкурс је успио и  најбољи радови су објављени на паноу у холу школе, у школском часопису Јованче и читани на приредби поводом Дана школе.

-И ове године школа је имала предстваника у финалу културне манифестације за дјецу „Дјечије царство“ у Бањој Луци. Ученик Вук Карановић представљао је школу пјесмом „Не знам“.

-Библиотекар је ангажован у раду редакције школског часописа Јованче као главни уредник часописа.

– Из штампе су изашла два броја школског часописа Јованче (14 и 15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски библиотекар

                                                                ________________________

                                                                         проф. Бранкица Радоњић,

библиотекар

програм рада 2016/17.

ОШ „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

 

проф. Бранкица Радоњић

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ у шк. 2016/17. год.

 

Основни задатак библиотеке јесте да осигура доступност знању и информацијама свим својим корисницима.

 

Корисници услуга школске библиотеке су

1.ученици

2.радници

3.родитељи

 

тако да се рад библиотеке прилагођава специфичностима захтјева појединих група.

У сваком случају, осим набавке, обраде и издавања књига, императив школске библиотеке јесу ученици и формирање њихових читалачких навика и читалачког укуса.

 

Увођењем низа креативних и иновативних активности осигурава се велика посјећеност школској библиотеци чиме се утире пут цјеложивотним читалачким навикама.

 

Обиљежавањем датума који су у вези са књигом и издаваштвом информишемо ученике о свјетском и националном значају књиге и читања.

Подизање нивоа културних активности је основна водиља рада при чему се тежи  ангажовању што већег броја ученика на културно-умјетничким  активностима.

 

Радионички приступ је доказано ефикасан у смислу упознавања ученика са радом библиотеке, очувањем библиотечког фонда, значајем читања , као и свим другим темама из области васпитања и образовања.

 

Сарадња са наставницима је могућа у свим видовима планирања и реализације наставног плана и програма. Систематска набавка стручне литературе омогућава брже и ефикасније стручно усавршавање свих запослених, при чему је значај добре опремљености библиотечког фонда приоритетан.

 

Родитеље треба посматрати као партнере у остваривању васпитно-образовних циљева, поготово на нижем узрасту при чему и школска библиотека оставља простор за све видове сарадње.

 

Укратко, школска библиотека је неазобилазан чинилац у васпитно-образовном процесу која директно корелира са успјехом у учењу као и развојем интересовања и талената и као таква треба и да се третира .

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР

 

-Обиљежавање 8.9. Mеђународног дана писмености  -радионица „Ја сам књига-прочитај ме“ и упис ученика II разреда у школску библиотеку

-Актуализовање рада редакције и припреме за 14. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Унапређење ученичког литерарног стваралаштва

-Редовне активности библиотеке

 

 

ОКТОБАР

 

Октобар-мјесец књиге (радионице –по договору )

-Сарадња на активностима обиљежавања Дјечије недјеље

-Обиљежавање 5. 10 -Међународног дана учитеља

-Праћење активности и припреме зa 14. број школског часописа Јованче

-Састанак Библиотечког одбора

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Унапређење ученичког литерарног стваралаштва

-Редовне активности библиотеке

 

 

НОВЕМБАР

 

-Обиљежавање 20. новембра-Свјетског дана дјетета (радионице са датом тематиком, квиз знања и вјештина, шта значи данас бити дијете и сл)

-Праћење активности и припреме за  14. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

– Унапређење ученичког литерарног стваралаштва

-Редовне активности библиотеке

 

ДЕЦЕМБАР

 

-Активности на обиљежавању 5. децембра –Свјетски дан волонтера (радионица „Волонтер у библиотеци“)

-Сарадња у припреми програма за Светог Николу

-Објављивање 14. броја школског часописа Јоваче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Унапређење ученичког литерарног стваралаштва

-Редовне активности библиотеке

 

ЈАНУАР

 

-Сарадња у припреми програма поводом школске славе Свети Сава

-Праћење активности и припреме за 15. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Унапређење ученичког литерарног стваралаштва

-Редовне активности библиотеке

 

 

ФЕБРУАР

 

Обиљежавање Међународног дана матерњег језика (21. фебруар)-

-Наградна посјета ЈУ Народна библиотека за најначитаније одјељење

-Праћење активности и припреме за 15. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Унапређење ученичког литерарног стваралаштва

-Редовне активности библиотеке

 

МАРТ

 

-Радионица поводом Дана жена „Свим мајкама“

-Праћење активности и припреме за 15. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

– Унапређење ученичког литерарног стваралаштва

-Редовне активности библиотеке

 

АПРИЛ

 

Расписивање литерарног конкурса поводом Дана школе- Кад школа отвори своја врата“)

Обиљежавање 2. априла Дана дјечје књиге-Причамо о Андерсену

-Сарадња у активностима на обиљежавању Дана планете земље (22. април)

-Свечано обиљежавање 23. априла –Свјетског дана књиге и ауторских права-презентација неке издавачке куће или посјета истој

-Праћење активности и припреме за 15. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

– Унапређење ученичког литерарног стваралаштва

-Редовне активности библиотеке

 

МАЈ

 

-Сарадња на активностима у вези са професионалном оријентацијом ученика

-Сарадња у припреми централне приредбе поводом Дана школе (Литерарни конкурс са темом „Кад школа отвори своја врата“)

– Годишња анализа посјећености библиотеке и додјељивање диплома „Најначитаније одјељење“ за највећи број посјета школској библиотеци

-Објављивањe 15. броја школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

– Унапређење ученичког литерарног стваралаштва

-Редовне активности библиотеке

 

ЈУН

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

-Извјештај о раду библиотеке

 

Школски библиотекар

______________________

проф. Бранкица Радоњић

извјештај рада библиотеке 2015/16.

0Ш „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

шк. 2015/16. година.

 

ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор располаже двјема библиотекама, физички одвојенима.

Школски библиотекар је и ове школске године радио у обје библиотеке по распореду   пет дана у централној школи, један дан у ПШ Штрпци.

 

Унапређење књижног фонда

Централна школа

Књига инвентара је закључена редним бројем 6178.

Ове шк. године је инвентарисано 924 нових књига, од чега:

По рачуну: 188

Поклон: 713

Накнадно пронађено: 22

Замјена за изгубљене књиге: 1

Библиотека централне школе тренутно броји 5669 књига.

 

ПШ Штрпци

Књига инвентара је закључена редним бројем 5032.

Ове шк. године је инвентарисано 240 нових књиге, од чега:

По рачуну: 0

Поклон: 239

Замјена за изгубљене књиге:1

Библиотека ПШ Штрпци тренутно броји 4546 књиге.

 

Укупно:

Ове шк. године је инвентарисано  1164 нових књига, од чега:

По рачуну: 188

Поклон: 952

Накнадно пронађено: 22

Замјена за изгубљене књиге: 2

 

Напомена: Од броја поклоњених књига 721 је поклон ИП „Блиц“, а 108 је поклон Општине Прњавор из средстава  пројекта „Унапређење учења мањинских језика на подручју општине Прњавор“ реализован од стране Општине Прњавор, финанасиран из средстава Европске уније и Савјета Европе  (30.3. 2016)

 

 

 

Библиотека ОШ „Бранко Ћопић“ тренутно броји 10 215 књиге.

 

 

Књига инвентара за серијске публикације закључена је редним бројем 141 тј. у овој школског години је заведено  19 стручних часописа.

 

Књига инвентара за некњижну грађу у електронској и штампаној форми  садржи:

Инвентарски лист за звучну грађу-34 јединица

Инвентарски лист за филмове и видеоснимке-35 јединица

Инвентарски лист за визуелну пројекцију-1 јединица

Инвертарски лист за дидактички и едукативни материјал-83 јединице

 

Стручни рад и промоција библиотеке

 

Стручно усавршавање библиотекара тече континуирано уз неколико битнијих активности ове школске године:

-У просторијама општине Прњавор на иницијативу ЈУ Народа библиотека Прњавор 10.12.2015. год.  је одржан састанак школских библиотекара општине Прњавор на коме је конституисана Подружница школских библиотека општине Прњавор. За предсједника је изабрана Љубинка Винчић, а за секретара Љиљана Панић.

– Одржан је четврти састанак Библиотечког одбора 1.2. 2016. год.

– Стручни рад школског библиотекара  под називом „Причамо о различитости кроз Андерсенова дјела“ објављен je у стручном часопису „Школски библиотекар“ Друштва библиотекара Србије

-Библиотекар је посјетио стручни семинар под радним називом „Вредновање и управљање библиотекама од традиционалног до иновативног“ са подтемама “Професионализација и заштита библиотечке струке“ и „Услуге за тинејџере у дигиталном добу“, који је одржан 14. и 15. априла 2016. год. у  Теслићу

 

У циљу промовисања библиотеке и значаја развијања читалачких навика библиотекар је био организатор низа активности у школи:

-Током септембра и посебно октобра којег обиљежавамо као мјесец књиге, и даље током школске године библиотекар је  реализовао 28 интерактивних едукативних радионица по програму:

  1. р. „Причалица у учионици“
  2. р. „Ја сам књига-прочитај ме“
  3. р. „Са књигом је љепше
  4. р. „Причалица  у учионици“
  5. р. „Ја сам ЗА књигу“

-У VI1 и  VII3 је одржана радионица „Посјети библиотеку“, у VII2 „Загонетне приче“, у VIII1 и VIII2 „Moј избор-књига“.

-У VIII2 библиотекар је одржао радионицу  „Дајмо шансу пријатељству“

-У циљу информисања ученика о значају правовремене професионалне оријентације библиотекар је одржао четири радионице „Кад порастем.бићу“ у IX разреду.

 

 

 -На основу анализе посјећености библиотеке , а поводом Дана школе додијељене су дипломе „Најначитаније одјељење“ за највећи број посјета школској библиотеци:  II3 и III3 од нижих разреда и VI1  и IX4 од виших разреда у централној школите III3 i IX4 у ПШ Штрпци.

Из анализе је уочено сљедеће:

-већина одјељењења је остала на истом нивоу посјећености

-један број одјељења биљежи пад посјећености

-код  три одјељења је уочен пораст посјета:  III2,IV3 и V3.

Дати показатећи ће послужити за израду стратегије рада са ученицима у наредном периоду.

 

У прилогу достављам анализе читаности по одјељењима  у обје библиотeке.

 

 

-Међународни Дан волонтера 5. децембар обиљежен је акцијом „Волонтер у библиотеци“ . Волонтери су тог дана имали прилику да се упознају  са описом посла и задужењима школског библиотекара.

 

-Поводом 21. фебруара-Међународног дана матерњег језика  прошлогодишња најначитанија одјељења IV2 и IX1  су као награду посјетили ЈУ Народна библиотека Прњавор  и том приликом ученици су добили бесплатно учлањење за календарску 2016. годину.

 

-На крају школске године чланство у школској библиотеци је 100 % у централној и подручној школи пошто се ученици учлањују колективно од II разреда.

-Ученици ПО Подгајци опскрбљују се књигама преко учитељица.

-У сарадњи са учитељима и одјељенским старјешинама у смислу очувања школске имовине уложени су напори да све посуђене књиге у највећем броју буду благовремено враћене.

 

Ваннаставне активности

 

-У оквиру задужења и описа посла, библиотекар је сарађивао у припреми свих приредби и сродних ваннаставних активности.

-Библиотекар је учествовао у сарадњи иреализацији свих пројеката школе према локалној  заједници и шире.

-Библиотекар је ангажовано радио на промоцији ученичког литерарног стваралаштва кроз школски часопис и литерарне конкурсе:

-Поводом Дана жена прикупљени су литерарни радови (18) и направљена је тематска изложба у холу школе.

-Током ове шк. године објављен је литерарни конкурс  подом Дана школе „Школа чува моје тајне“(39  радова). Конкурс је успио и  најбољи радови су објављени на паноу у холу школе, у школском часопису Јованче и читани на приредби поводом Дана школе.

-Поетски рад ученице Данијеле Дуроњић „Облак“ објављен је на порталу „Табла“ Србија 28.3. 2016. год.

-Поетски рад ученика Марка Марића „Дишите плућима“ представљао је нашу школу у финалу Дјечијег царства у Бањој Луци 22.4. 2016. год.

-Поетски рад ученице Анастазије Шимић „Сунце у сунцокрету“ освојио је другу награду на међународној манифестацији „Марковдански сусрети деце и песника“ у Панонији , Србија 7. 5. 2016. год.

-У оквиру школског пројекта „Данас за сутра“ реализован је серијал од 10  радио-емисије у сарадњи са ЈП „Радио Прњавор“, гдје су водитељи били ученици наше школе. Уредник серијала био је школски библиотекар.

-Школски библиотекар је за 20 вршњачких едукатора одржао двије радионице: „Како се припремити за јавни наступ“ и „Вјештине комуникације“.

 

-Библиотекар је ангажован у раду редакције школског часописа Јованче као главни уредник часописа и водитељ новинарске секције два пута семично.

– Из штампе су изашла два броја школског часописа Јованче (12 и 13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски библиотекар

                                                                ________________________

                                                                         проф. Бранкица Радоњић,

библиотекар

 

програм рада 2015/16.

ОШ „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

 

проф. Бранкица Радоњић

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ у шк. 2015/16. год.

 

Основни задатак библиотеке јесте да осигура доступност знању и информацијама свим својим корисницима.

 

Корисници услуга школске библиотеке су

1.ученици

2.радници

3.родитељи

 

тако да се рад библиотеке прилагођава специфичностима захтјева појединих група.

У сваком случају, осим набавке, обраде и издавања књига, императив школске библиотеке јесу ученици и формирање њихових читалачких навика и читалачког укуса.

 

Увођењем низа креативних и иновативних активности осигурава се велика посјећеност школској библиотеци чиме се утире пут цјеложивотним читалачким навикама.

 

Обиљежавањем датума који су у вези са књигом и издаваштвом информишемо ученике о свјетском и националном значају књиге и читања.

Подизање нивоа културних активности је основна водиља рада при чему се тежи  ангажовању што већег броја ученика на културно-умјетничким  активностима.

 

Радионички приступ је доказано ефикасан у смислу упознавања ученика са радом библиотеке, очувањем библиотечког фонда, значајем читања , као и свим другим темама из области васпитања и образовања.

 

Сарадња са наставницима је могућа у свим видовима планирања и реализације наставног плана и програма. Систематска набавка стручне литературе омогућава брже и ефикасније стручно усавршавање свих запослених, при чему је значај добре опремљености библиотечког фонда приоритетан.

 

Родитеље треба посматрати као партнере у остваривању васпитно-образовних циљева, поготово на нижем узрасту при чему и школска библиотека оставља простор за све видове сарадње.

 

Укратко, школска библиотека је неазобилазан чинилац у васпитно-образовном процесу која директно корелира са успјехом у учењу као и развојем интересовања и талената и као таква треба и да се третира .

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР

 

-Обиљежавање 8.9. Mеђународног дана писмености  -радионица „Ја сам књига-прочитај ме“ и упис ученика II разреда у школску библиотеку

-Радионице информисања о избору будућег занимања у IX разреду „Кад одрастем-бићу“

-Актуализовање рада редакције и припреме за 12. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Реализација 1. радио-емисије у оквиру пројекта „Данас за сутра“

-Редовне активности библиотеке

 

 

ОКТОБАР

 

Октобар-мјесец књиге (радионице –по договору )

-Сарадња на активностима обиљежавања Недјеље дјечјих права (

Међународни дан учитеља 5. октобар-израда тематског паноа

-Праћење активности и припреме зa 12. број школског часописа Јованче

-Састанак Библиотечког одбора

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Реализација 2. радио-емисије у оквиру пројекта „Данас за сутра“

-Редовне активности библиотеке

 

 

НОВЕМБАР

 

-Обиљежавање 20. новембра-Свјетски дан дјетета (радионице са датом тематиком, квиз знања и вјештина, шта значи данас бити дијете и сл)

-Праћење активности и припреме за  12. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Реализација 3. радио-емисије у оквиру пројекта „Данас за сутра“

-Редовне активности библиотеке

 

ДЕЦЕМБАР

 

-Активности на обиљежавању 5. децембра –Свјетски дан волонтера (радионица „Волонтер у библиотеци“)

-Сарадња у припреми програма за Светог Николу

-Сарадња у припреми програма поводом Нове године

–Објављивање 12. броја школског часописа Јоваче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Реализација 4. радио-емисије у оквиру пројекта „Данас за сутра“

-Редовне активности библиотеке

 

ЈАНУАР

 

-Сарадња у припреми програма поводом школске славе Свети Сава

-Праћење активности и припреме за 13. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Реализација 5. радио-емисије у оквиру пројекта „Данас за сутра“

-Редовне активности библиотеке

 

ФЕБРУАР

 

Обиљежавање Међународног дана матерњег језика (21. фебруар)-

Мултимедијални час о Бранку Ћопићу и Вуку Караџићу

-Наградна посјета ЈУ Народна библиотека за најначитаније одјељење

-Праћење активности и припреме за 13. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Реализација 6. радио-емисије у оквиру пројекта „Данас за сутра“

-Редовне активности библиотеке

 

МАРТ

 

-Радионица поводом Дана жена „Свим мајкама“

-Праћење активности и припреме за 13. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Реализација 7. радио-емисије у оквиру пројекта „Данас за сутра“

-Редовне активности библиотеке

 

АПРИЛ

 

Активности поводом 1. априла-Свјетски дан шале (такмичење у причању вицева,  најбоље осмишљена шала, мајстор у лагању и сл)

Обиљежавање 2. априла Дана дјечје књиге-Причамо о Андерсену

-Гостовање у свечаностима поводом Васкрса

-Сарадња у активностима на обиљежавању Дана планете земље (22. април)

-Свечано обиљежавање 23. априла –Свјетског дана књиге и ауторских права-презентација неке издавачке куће или посјета истој

-Праћење активности и припреме за пети број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Реализација 8. радио-емисије у оквиру пројекта „Данас за сутра“

-Редовне активности библиотеке

 

МАЈ

 

-Сарадња на активностима у вези са професионалном оријентацијом ученика

-Сарадња у припреми централне приредбе поводом Дана школе (Литерарни конкурс са темом „Школа чува моје тајне“)

-Додјељивање диплома „Најначитаније одјељење“ за највећи број посјета школској библиотеци

–Објављивањe 13. броја школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Реализација 9. радио-емисије у оквиру пројекта „Данас за сутра“

-Редовне активности библиотеке

 

ЈУН

 

-Организовање размјене кориштених уџбеника

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Реализација 10. радио-емисије у оквиру пројекта „Данас за сутра“

-Редовне активности библиотеке

-Годишња анализа посјећености библиотеке

-Извјештај о раду библиотеке

 

Школски библиотекар

______________________

 

 

проф. Бранкица Радоњић

извјештај рада библиотеке 2014/15.

0Ш „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

шк. 2014/15. година.

 

ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор располаже двјема библиотекама, физички одвојенима.

Школски библиотекар је и ове школске године радио у обје библиотеке по распореду   пет дана у централној школи, један дан у ПШ Штрпци.

 

Унапређење књижног фонда

Централна школа

Књига инвентара је закључена редним бројем 5253.

Ове шк. године је инвентарисано 305 нових књига, од чега:

По рачуну: 117

Поклон: 184

Замјена за изгубљене књиге: 4

Библиотека централне школе тренутно броји 4763 књига.

 

У складу са чланом 3 Упутства за ревизији и расходовање библиотечке грађе („Службени гласник Републике Српске“, број 06-6-61-993/02 од 24.12. 2002. године) извршена је Ваннредна ревизија и расходовање бииблиотечке грађе у библиотеци централне школе због пресељења фонда током радова на реновирању школе. Одлуком Школског одбора број 696/ 15 од 18. 09. 2015. год.  на основу Извјештаја са ревизије број 628/15 од 31.8. 2015. отписано је 37 јединица на листи јединица које нису нађене на лицу мјеста и 24 јединице на листи физички дотрајалих и неупотребљивих јединица. Увидом у стварно стање фонда, уочено је да су 43 наслова отписана у ранијој ревизији рађеној 2010. године физички присутна у библиотеци централне школе.

Библиотека централне школе броји 4745 књига.

 

 

 

ПШ Штрпци

Књига инвентара је закључена редним бројем 4792.

Ове шк. године је инвентарисано 16 нових књиге, од чега:

По рачуну: 1

Поклон: 15

Библиотека ПШ Штрпци тренутно броји 4306 књиге.

 

 

Укупно:

Ове шк. године је инвентарисано  321 нових књига, од чега:

По рачуну: 118

Поклон: 199

Замјена за изгубљене књиге: 4

Одлуком Школског одбора број од   на основу Извјештаја са ревизије број 628/15 од 31.8. 2015. отписано је 37 јединица на листи јединица које нису нађене на лицу мјеста и 24 јединице на листи физички дотрајалих и неупотребљивих јединица. Увидом у стварно стање фонда, уочено је да су 43 наслова отписана у ранијој ревизији рађеној 2010. године физички присутна у библиотеци централне школе.

 

Библиотека ОШ „Бранко Ћопић“ тренутно броји 9051 књигу.

 

 

Књига инвентара за серијске публикације закључена је редним бројем 117 тј. у овој школског години је заведено  5 стручних часописа.

 

Књига инвентара за некњижну грађу у електронској и штампаној форми  садржи:

Инвентарски лист за звучну грађу-29 јединица

Инвентарски лист за филмове и видеоснимке-27 јединица

Инвентарски лист за визуелну пројекцију-1 јединица

Ове школске године формиран је и

Инвертарски лист за дидактички и едукативни материјал-???

 

Стручни рад и промоција библиотеке

 

Ове школске године настава је почела са закшњењем од три радне седмице. Радни дани надокнађени су радним суботама, током прољетног распуста и током једне седмице у јуну.

Школска билиотека је након реновирања старог дијела зграде пресељена у већи и условнији простор. Формирана је читаоница са 10 мјеста. Формиран је простор за рад новинарске секције са два мјеста. Билблиотека сада користи пет двостраних полица, три једностране те двије помоћне полице. Створени су услови за  мултимедијалне активности  (аудио-видео пројекције).

 

У циљу промовисања библиотеке и значаја развијања читалачких навика библиотекар је био организатор низа активности у школи:

-Током септембра и посебно октобра којег обиљежавамо као мјесец књиге, и даље током школске године библиотекар је  реализовао низ интерактивних едукативних радионица по програму:

„Причалица у учионици“ ( I, II, IVи V )

„Ја сам књига-прочитај ме“ (II)

„Са књигом је љепше“ (III)

„Ја сам ЗА књигу“(V)

„Посјети библиотеку“ (VI)

„Загонетне приче“ (VII)

„Мој избор- књига“( VII,IX)

У централној школи 21 радионица. У ПШ Штрпци 6, у ПШ Подгајци 2 радионице у комбинованим одјељењима.

 

-У одјељењима IV1 и VII2 библиотекар је одржао радионицу „ Дајмо шансу пријатељству“

-У циљу информисања ученика о значају правовремене професионалне оријентације библиотекар је одржао четири радионице „Кад порастем.бићу“ у IX разреду.

 -На основу анализе посјећености библиотеке , а поводом Дана школе додијељене су дипломе „Најначитаније одјељење“ за највећи број посјета школској библиотеци:  III2 и VIII1 у централној школи, те  II3 и VIII4 у ПШ Штрпци.

Из анализе читаности видљиво је да је број посјета библиотеке централне школе порасла за % у односу на прошлу школску годину (шк. 2014/15. 2837, шк. 2013/14. 1221 ).

Разлог томе су нова просторија, побољшани услови рада и  систематско набављање тражене литературе.

У прилогу достављам анализе читаности по одјељењима  у обје библиотeке.

 

-Поводом 100 година од рођења Бранка Ћопића школу су посјетили  Светозар Личина, предсједник Фондације Бранко Ћопић, Ранко Павловић и Петар Ђаковић, истакнути књижевници. На поетском часу уприличеном тим поводом представили су се и гости, али и наши ученици који његују поетску ријеч Аднан Селимовић, Анастазија Шимић и Данијела Дуронић.

-Поводом Дана дјетета 20. новембра представници 3-5- разреда са библиотекарком су присуствовали дружењу са писцем Миодрагом Ђурђевићем на позив ЈУ Народна библиотека Прњавор. Том приликом своје пјесме су читали и наши ученици.

 

-Међународни Дан волонтера 5. децембар обиљежен је акцијом „Волонтер у библиотеци“ на коју се одазвало петоро ученика виших разреда.

Они су тог дана упознали са описом посла и задужењима школског библиотекара.

 

-Поводом 21. фебруара-Међународног дана матерњег језика  прошлогодишње најначитаније одјељење  VII3 је као награду посјетило ЈУ Народна библиотека Прњавор  и том приликом ученици су добили бесплатно учлањење за календарску 2015. годину.

-Истим поводом, за ученике 3-5. разреда библиотекар је организовао мултимедијални тематски час о Вуку Караџићу. Приказан је кратки филм , фотографије и  тонски записи о дјетињству и раду Вука Караџића.

 

-Поводом Међународног дана дјечије књиге 2. априла библиотекар је у „Плавој соби“ организовао тематску активност под називом „Причамо о различитости кроз Андерсенова дјела“. Током тих часова ученици су кроз мултимедијални приступ сазнавали о животу и раду Х.К. Андерсена, његовим дјелима за дјецу и разговарали о порукама прихватања различитости.

 

-На крају школске године чланство у школској библиотеци је 100 % у централној и подручној школи пошто се ученици учлањују колективно од II разреда.

-Ученици ПО Подгајци опскрбљују се књигама преко учитељица.

-У сарадњи са учитељима и одјељенским старјешинама у смислу очувања школске имовине уложени су напори да све посуђене књиге буду благовремено враћене.

 

Ваннаставне активности

 

-У оквиру задужења и описа посла, библиотекар је сарађивао у припреми свих приредби и сродних ваннаставних активности.

-Библиотекар је учествовао у сарадњи иреализацији свих пројеката школе према локалној  заједници и шире.

-На Светосавској приредби уприличена је изложба „Првих 10 бројева Јованчета“.

-Библиотекар је ангажовано радио на промоцији ученичког литерарног стваралаштва кроз школски часопис и литерарне конкурсе. Током ове шк. године објављена су два литерарна конкурса: Поводом Дана жена „О њој желим да говорим“ ( 17 радова) и подом Дана школе „Мојој школи за рођендан“  (25 радова). Конкурси су успјели и  најбљи радови су објављени на паноу у холу школе, у школском часопису Јованче и читани на приредбама.

-У оквиру пројекта Унапређење инклузивног образовања, библиотекар је ауторски уређивао осам радио-емисија у сарадњи са ЈП „Радио-Прњавор“. Емисије су имале задатак да прате мјесечне активности пројекта и јавност упознавају и сензибилишу за проблематику инклузије и прихватања дјеце са психофизичким потешкоћама.  У овај рад је укључено 16 ученика као новинари и водитељи емисија.

-У оквиру истог пројекта библиотекар је био стручни уредник Зборника стручних радова из инклузивне учионице „Примјери добре праксе“.

-Библиотекар је ангажован у раду редакције школског часописа Јованче као главни уредник часописа и водитељ новинарске секције два пута семично.

– Из штампе су изашла два броја школског часописа Јованче (10 и 11)

 

 

 

 

 

 

Школски библиотекар

                                                                ________________________

                                                                         проф. Бранкица Радоњић,

библиотекар

 

програм рада 2014/15.

ОШ „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

 

проф. Бранкица Радоњић

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ у шк. 2014/15. год.

 

Основни задатак библиотеке јесте да осигура доступност знању и информацијама свим својим корисницима.

 

Корисници услуга школске библиотеке су

1.ученици

2.радници

3.родитељи

 

тако да се рад библиотеке прилагођава специфичностима захтјева појединих група.

У сваком случају, осим набавке, обраде и издавања књига, императив школске библиотеке јесу ученици и формирање њихових читалачких навика и читалачког укуса.

 

Увођењем низа креативних и иновативних активности осигурава се велика посјећеност школској библиотеци чиме се утире пут цјеложивотним читалачким навикама.

 

Обиљежавањем датума који су у вези са књигом и издаваштвом информишемо ученике о свјетском и националном значају књиге и читања.

Подизање нивоа културних активности је основна водиља рада при чему се тежи  ангажовању што већег броја ученика на културно-умјетничким  активностима.

 

Радионички приступ је доказано ефикасан у смислу упознавања ученика са радом библиотеке, очувањем библиотечког фонда, значајем читања , као и свим другим темама из области васпитања и образовања.

 

Сарадња са наставницима је могућа у свим видовима планирања и реализације наставног плана и програма. Систематска набавка стручне литературе омогућава брже и ефикасније стручно усавршавање свих запослених, при чему је значај добре опремљености библиотечког фонда приоритетан.

 

Родитеље треба посматрати као партнере у остваривању васпитно-образовних циљева, поготово на нижем узрасту при чему и школска библиотека оставља простор за све видове сарадње.

 

Укратко, школска библиотека је неазобилазан чинилац у васпитно-образовном процесу која директно корелира са успјехом у учењу као и развојем интересовања и талената и као таква треба и да се третира .

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР

 

ОКТОБАР

Уписивање ученика другог разреда (израда чланских картица)

-Актуализовање рада редакције и припреме за шести број школског часописа Јованче

–Октобар-мјесец књиге (радионице –по договору )

-Сарадња на активностима обиљежавања Недјеље дјечјих права (29.9.-5. 10.)

–Међународни дан учитеља 5. октобар-израда тематског паноа

-Праћење активности и припреме за јубиларни-10. број школског часописа Јованче

-Састанак Библиотечког одбора

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

НОВЕМБАР

 

-Пригодно обиљежавање 20. новембра-Свјетски дан дјетета (радионице са датом тематиком, квиз знања и вјештина, шта значи данас бити дијете и сл)

-Праћење активности и припреме за 10. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

ДЕЦЕМБАР

 

–Активности на обиљежавању 5. децембра –Свјетски дан волонтера ( радионица „Волонтер у библиотеци“)

-Сарадња у припреми програма за Светог Николу

-Сарадња у припреми програма поводом Нове године

–Објављивање 10. броја школског часописа Јоваче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

ЈАНУАР

 

-Сарадња у припреми програма поводом школске славе Свети Сава

–Полугодишња анализа посјећености библиотеке

-Праћење активности и припреме за 11. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

ФЕБРУАР

 

–Активности поводом Међународног дана матерњег језика (21. фебруар)-

„Повеља Стефана Немање о језику“

-Наградна посјета ЈУ Народна библиотека за најначитаније одјељење

-Праћење активности и припреме за 11. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

МАРТ

 

-Радионица поводом Дана жена „Свим мајкама“ (4-8. марта) (цртање и писање на великом платну које ћемо изложити на приредби)

-Обиљежавање Дана позоришта (посјета маскенбалу)

–Сарадња са СКК „Таласи“ Прњавор и учешће на „Пјесничком маратону“  у оквиру   Дана општине Прњавор (21. март-Свјетски дан поезије)

-Праћење активности и припреме за 12. број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

АПРИЛ

 

Активности поводом 1. априла-Свјетски дан шале (такмичење у причању вицева,  најбоље осмишљена шала, мајстор у лагању и сл)

–Обиљежавање 2. априла Дана дјечје књиге

-Гостовање у свечаностима поводом Васкрса

-Сарадња у активностима на обиљежавању Дана планете земље (22. април)

–Свечано обиљежавање 23. априла –Свјетског дана књиге и ауторских права-презентација неке издавачке куће или посјета истој

-Праћење активности и припреме за пети број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

МАЈ

 

-Сарадња на активностима у вези са професионалном оријентацијом ученика

-Сарадња у припреми централне приредбе поводом Дана школе 30 година рада под именом Бранка Ћопића (Дан ученичких постигнућа)

–Додјељивање диплома „Најначитаније одјељење“ за највећи број посјета школској библиотеци

–Објављивањe 11. броја школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

ЈУН

 

-Организовање размјене кориштених уџбеника

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

-Годишња анализа посјећености библиотеке

-Извјештај о раду библиотеке

 

 

Школски библиотекар

______________________

 

 

проф. Бранкица Радоњић

извјештај рада библиотеке 2013/14.

0Ш „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

шк. 2013/14. година.

 

ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор располаже двјема библиотекама, физички одвојенима.

Школски библиотекар је и ове школске године радио у обје библиотеке по распореду  4, 5 дана у централној школи, 1,5 дан у ПШ Штрпци.

 

Унапређење књижног фонда

Централна школа

Књига инвентара је закључена редним бројем 4947.

Ове шк. године је инвентарисано 210 нових књига, од чега:

По рачуну: 85

Поклон: 114

Накнадно пронађено: 11

Библиотека централне школе тренутно броји 4458 књига.

 

 

ПШ Штрпци

Књига инвентара је закључена редним бројем 4776.

Ове шк. године је инвентарисано 40 нових књиге, од чега:

По рачуну: 25

Поклон: 15

Библиотека ПШ Штрпци тренутно броји 4290 књиге.

 

 

Укупно:

Ове шк. године је инвентарисано 250 нових књига, од чега:

По рачуну: 110

Поклон: 129

Накнадно пронађено: 11

Библиотека ОШ „Бранко Ћопић“ тренутно броји 8748 књиге.

 

 

Књига инвентара за серијске публикације закључена је редним бројем 117 тј. у овој школског години је заведено  5 стручних часописа.

 

Прошле школске године је формирана  Књига инвентара за некњижну грађу у електронској и штампаној форми која садржи:

Инвентарски лист за звучну грађу-29 јединица

Инвентарски лист за филмове и видеоснимке-27 јединица

Инвентарски лист за визуелну пројекцију-1 јединица

 

Стручни рад и промоција библиотеке

 

Ове школске године настава се одвијала у специфичним условима пошто је из сигурносних разлога шест учионица било затворено за употребу. У складу са тим ученици нижих разреда су похађали наставу на алтернативним локациијама. Сарадња библиотеке са ученицима и учитељима одвијала се отежано, али су реализоване све зацртане активности.

У циљу промовисања библиотеке и значаја развијања читалачких навика библиотекар је био организатор низа активности у школи:

– Поводом Дана писмености 8. 9. библиотекар је одржао промотивне радионице у II  разреду под називом „ Ја сам књига-прочитај ме“ и том приликом уручио чланске карте библиотеке ученицима II разреда наше школе.

-Током септембра и посебно октобра којег обиљежавамо као мјесец књиге, и даље током школске године библиотекар је  реализовао низ интерактивних едукативних радионица по програму:

„Причалица у учионици“ ( I, II, IVи V )

„Ја сам књига-прочитај ме“ (II)

„Са књигом је љепше“ (III)

„Ја сам ЗА књигу“(V)

„Посјети библиотеку“ (VI)

„Загонетне приче“ (VII)

„Мој избор- књига“( VII,IX)

 

–У циљу информисања ученика о значају правовремене професионалне оријентације библиотекар је одржао радионице „Кад порастем.бићу“ у IX разреду.

 -У организацији слијепих РС и СКК „Таласи“ Прњавор присуствовали смо књижевној вечери на којој је своју пјесму читали наши ученици Јована Милијаш,  Аднан Селимовић и Анастазија Шимић.

-На основу анализе посјећености библиотеке , а поводом Дана школе додијељене су дипломе „Најначитаније одјељење“ за највећи број посјета школској библиотеци:  V3 и VII3 у централној школи, те  V4 и VIII4 у ПШ Штрпци.

У прилогу достављам анализе читаности по одјељењима  у обје библиотeке.

–Поводом 21. фебруара-Међународног дана матерњег језика  прошлогодишња најначитанија одјељења II1 и VI3 су као награду посјетили ЈУ Народна библиотека Прњавор  и том приликом добили бесплатно учлањење за календарску 2014. годину.

-Поводом Међународног дана дјечије књиге 2. априла библиотекар је у дворишту Дома културе организовао размјену књига за ученике II-V разреда.

‘Одржан је састанак Библиотечког одбора чији закључци су ушли у записник.

 

 

-На крају школске године чланство у школској библиотеци је 100 % у централној и подручној школи пошто се ученици учлањују колективно од II разреда.

-Ученици ПО Подгајци опскрбљују се књигама преко учитељица.

-У сарадњи са учитељима и одјељенским старјешинама у смислу очувања школске имовине уложени су напори да све посуђене књиге буду благовремено враћене.

 

Ваннаставне активности

–У оквиру задужења и описа посла, библиотекар је сарађивао у припреми свих приредби и сродних ваннаставних активности.

-Библиотекар је учествовао у сарадњи иреализацији свих пројеката школе према локалној  заједници и шире.

-Библиотекар је поводом 20. новембра Међународног дана дјетета организовао промоцију своје збирке пјесама за дјецу под називом „Зелена боја дуге“ у Дому културе Прњавор уз дјечији  концерт Бранка Пражића из Београда.

-У оквиру пројекта Унапређење инклузивног образовања, библиотекар је учествовао на Регионалној конференцији о инклузивном образовању у Тирани (Албанија) 2. и 3. јула 2014. године.

-Библиотекар је ангажовано радио на промоцији ученичког литерарног стваралаштва кроз школски часопис и литерарне конкурсе.

-Библиотекар је ангажован у раду редакције школског часописа Јованче као главни уредник часописа и водитељ новинарске секције два пута семично.

– Из штампе су изашла два броја школског часописа Јованче (8 и 9)

 

 

 

 

 

 

Школски библиотекар

                                                                ________________________

                                                                         проф. Бранкица Радоњић,

библиотекар

 

 

извјештај рада библиотеке 2012/13.

 

 

Предмет: ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

шк. 2012/13. година.

 

ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор располаже двјеме библиотекама, физички одвојенима.

Школски библиотекар је и ове школске године радио у обје библиотеке по распореду  4, 5 дана у централној школи, 1,5 дан у ПШ Штрпци.

 

Унапређење књижног фонда

Централна школа

Књига инвентара је закључена редним бројем 4720.

Ове шк. године је инвентарисано 170 нових књига, од чега:

По рачуну: 24

Поклон: 137

Накнадно пронађено: 5

Замјена за изубљене књиге: 5

Библиотека централне школе тренутно броји 4231 књига.

 

 

ПШ Штрпци

Књига инвентара је закључена редним бројем 4724.

Ове шк. године је инвентарисано 34 нове књиге, од чега:

По рачуну: 24

Поклон: 9

Замјена за изгубљене књиге: 1

Библиотека ПШ Штрпци тренутно броји 4237 књига.

 

 

Укупно:

Ове шк. године је инвентарисано 204 нових књига, од чега:

По рачуну: 48

Поклон: 146

Накнадно пронађено: 6

Замјена за изгубљене књиге: 5

Библиотека ОШ „Бранко Ћопић“ тренутно броји 8468 књига.

 

 

Књига инвентара за серијске публикације закључена је редним бројем 112 тј. у овој школској години је заведено  27 стручних часописа.

 

 

Формирана је Књига инвентара за некњижну грађу у  електронској форми која на крају школске године садржи:

Инвентарски лист за звучну грађу- 29 јединица

Инвентарски лист за филмове и видеоснимке- 27 јединица

Инвентарски лист за визуелну пројекцију- 1 јединица

 

 

 

 

Стручни рад и промоција библиотеке

 

Као и у претходном периоду, библиотекар је наставио са промотивним активностима у циљу промовисања библиотеке и значаја развијања читалачких навика:

– Тематским паноима је обиљежен  8. септембар –Међународни дан писмености

-Током октобра којег обиљежавамо као мјесец књиге, и даље током школске године библиотекар је  реализовао низ интерактивних едукативних радионица по разредима:

„Причалица у учионици“ ( I, IV )

„Ја сам књига-прочитај ме“ (II)

„Са књигом је љепше“ (III)

„Ја сам ЗА књигу“( V)

„Посјети библиотеку“ (VI)

„Загонетне приче“ (VII)

„Мој избор- књига“( VIII)

 

–У циљу информисања ученика о значају правовремене професионалне оријентације библиотекар је одржао радионице „Кад порастем.бићу“ у IX разреду

–Покренута је иницијатива рјешавња загонетних прича током цијеле школске године тако да су ученици понедјељком добијали нову загонетну причу, а петком рјешења и осписак ученика који су тачно ријешили причу.

-У организацији слијепих РС и СКК „Таласи“ Прњавор присуствовали смо књижевној вечери 25.9. на којој је своју пјесму читали млади литерати из наше школе Марина Николић, Анастазија Шимић и Аднан Селимовић

-Одржан је други састанак Библиотечког одбора (16.11. 2012. год) чији закључци су ушли у записник.

-Поводом 5. децембра- Дана волонтера организоване су креативне радионице ручне израде граничника за књиге који су се поклањали посјетиоцима библиотеке на тај дан. Активност „Волонтер у библиотеци“ је успјешно релаизована и ове школске  године поводом овог датума.

-Поводом 21.фебруара- Дана матерњег језика указано је на потребу очувања свог језика.

-Организована је позоришна представа „Петар Пепо Бандић“ по тексту Бранка Ћопића за ученике виших разреда у централној и подручној школи.

-На основу анализе посјећености библиотеке , а поводом Дана школе додијељене су дипломе „Најначитаније одјељење“ за највећи број посјета школској библиотеци:  II1 и VI3 у централној школи, те  V3 и VII4 у ПШ Штрпци.

У прилогу достављам анализе читаности по одјељењима  у обје библиотке.

-Библиотекар је написао стручни рад под називом Мјесто школског часописа у образовно-васпитном процесу са аспекта образовних, васпитних и функционалних циљева наставе

 

 

 

 

 

Укупан број ученика је 755 (547+189+19)

 

-На крају школске године у централној школи чланство у школској библиотеци је 100 % -тно пошто се ученици учлањују колективно од другог разреда.

-У ПШ Штрпци чланство у школској библиотеци ја 100 % -тно пошто се ученици учлањују колективно од другог разреда.

-Ученици ПО Подгајци опскрбљују се књигама преко учитељица.(19 ученика)

-У сарадњи са учитељима и одјељенским старјешинама у смислу очувања школске имовине уложени су напори да  посуђене књиге буду благовремено враћене (није враћено књига)

 

Ваннаставне активности

–У оквиру задужења и описа посла, библиотекар је сарађивао у припреми свих приредби и сродних ваннаставних активности.

-Библиотекар је учествовао у сарадњи и реализацији свих пројеката школе према локалној заједници и шире.

-Библиотекар је ангажовано радио на промоцији ученичког литерарног стваралаштва који су  представљали школу на бројним литерарним конкурсима.

-Библиотекар је ангажован у раду редакције школског часописа Јованче као главни уредник часописа и водитељ новинарске секције те су из штампе изашли 6. и 7. број школског часописа Јованче

 

 

 

 

Школски библиотекар

                                                                ________________________

                                                                         проф. Бранкица Радоњић,

библиотекар

 

 

програм рада 2012/13.

ОШ „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

 

проф. Бранкица Радоњић

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ у шк. 2012/13. год.

 

Основни задатак библиотеке јесте да осигура доступност знању и информацијама свим својим корисницима.

 

Корисници услуга школске библиотеке су

1.ученици

2.радници

3.родитељи

 

тако да се рад библиотеке прилагођава специфичностима захтјева појединих група.

У сваком случају, осим набавке, обраде и издавања књига, императив школске библиотеке јесу ученици и формирање њихових читалачких навика и читалачког укуса.

 

Увођењем низа креативних и иновативних активности осигурава се велика посјећеност школској библиотеци чиме се утире пут цјеложивотним читалачким навикама.

 

Обиљежавањем датума који су у вези са књигом и издаваштвом информишемо ученике о свјетском и националном значају књиге и читања.

Подизање нивоа културних активности је основна водиља рада при чему се тежи  ангажовању што већег броја ученика на културно-умјетничким  активностима.

 

Радионички приступ је доказано ефикасан у смислу упознавања ученика са радом библиотеке, очувањем библиотечког фонда, значајем читања , као и свим другим темама из области васпитања и образовања.

 

Сарадња са наставницима је могућа у свим видовима планирања и реализације наставног плана и програма. Систематска набавка стручне литературе омогућава брже и ефикасније стручно усавршавање свих запослених, при чему је значај добре опремљености библиотечког фонда приоритетан.

 

Родитеље треба посматрати као партнере у остваривању васпитно-образовних циљева, поготово на нижем узрасту при чему и школска библиотека оставља простор за све видове сарадње.

 

Укратко, школска библиотека је неазобилазан чинилац у васпитно-образовном процесу која директно корелира са успјехом у учењу као и развојем интересовања и талената и као таква треба и да се третира .

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР

 

-Уписивање ученика другог разреда (израда чланских картица)

–Обиљежавање 8. септембра-Међународног дана писмености ( pover point prezentacija „Како ли се каже?“

-Покретање активности Загонетне приче

-Актуализовање рада редакције и припреме за шести број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

ОКТОБАР

 

–Октобар-мјесец књиге (радионице –по договору )

-Сарадња на активностима обиљежавања Недјеље дјечјих права (1-5. октобар)

–Међународни дан учитеља 5. октобар-литерарни конкурс на тему „Да сам ја учитељ“

-Посјета сајму књига у Београду или Новом Саду

-Праћење активности и припреме за шести број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

НОВЕМБАР

 

-Пригодно обиљежавање 20. новембра-Свјетски дан дјетета (радионице са датом тематиком, квиз знања и вјештина, шта значи данас бити дијете и сл)

-Посјета ЈУ Народна библиотека  Прњавор

-Праћење активности и припреме за шести број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

ДЕЦЕМБАР

 

–Активности на обиљежавању 5. децембра –Свјетски дан волонтера ( радионица „Волонтер у библиотеци“)

-Радионица „Кад порастем-бићу“ у 9. разреду

-Сарадња у припреми програма за Светог Николу

-Сарадња у припреми програма поводом Нове године

–Објављивање шестог броја школског часописа Јоваче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

ЈАНУАР

 

-Сарадња у припреми програма поводом школске славе Свети Сава

–Полугодишња анализа посјећености библиотеке

-Праћење активности и припреме за седми број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

ФЕБРУАР

 

–Активности поводом Међународног дана матерњег језика (21. фебруар)-

„Повеља Стефана Немање о језику“

-Праћење активности и припреме за седми број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

МАРТ

 

-Радионица поводом Дана жена „Свим мајкама“ (4-8. марта) (цртање и писање на великом платну које ћемо изложити на приредби)

-Обиљежавање Дана позоришта (посјета маскенбалу)

–Сарадња са СКК „Таласи“ Прњавор и учешће на „Пјесничком маратону“  у оквиру   Дана општине Прњавор (21. март-Свјетски дан поезије)

-Праћење активности и припреме за седми број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

АПРИЛ

 

Активности поводом 1. априла-Свјетски дан шале (такмичење у причању вицева,  најбоље осмишљена шала, мајстор у лагању и сл)

–Обиљежавање 2. априла Дана дјечје књиге

-Гостовање у свечаностима поводом Васкрса

-Посјета СОЗ-у и посјета или учешће на духовним предавањима

-Сарадња у активностима на обиљежавању Дана планете земље (22. април)

–Свечано обиљежавање 23. априла –Свјетског дана књиге и ауторских права-презентација неке издавачке куће или посјета истој

-Праћење активности и припреме за пети број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

МАЈ

 

-Сарадња на активностима у вези са професионалном оријентацијом ученика

-Сарадња у припреми централне приредбе поводом Дана школе (Дан ученичких постигнућа)-Додјељивање диплома „Најначитаније одјељење“ за највећи број посјета школској библиотеци

-Сарадња на литерарном  конкурсу и путовање у Хашане

–Објављивањe седмог броја школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

 

 

 

 

ЈУН

 

-Учешће на конкурсу „Видовданске бесједе“

–Наградна посјета другој библиотеци за најчитаоце

-Организовање размјене кориштених уџбеника

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

-Годишња анализа посјећености библиотеке

-Извјештај о раду библиотеке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски библиотекар

_______________________

проф. Бранкица Радоњић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извјештај рада библиотеке 2011/12.

0Ш „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

шк. 2011/12. година.

 

ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор располаже двјеме библиотекама, физички одвојенима.

Школски библиотекар је и ове школске године радио у обје библиотеке по распореду  4, 5 дана у централној школи, 1,5 дан у ПШ Штрпци.

 

Унапређење књижног фонда

Централна школа

Књига инвентара је закључена редним бројем 4540.

Ове шк. године је инвентарисано 173 нових књига, од чега:

По рачуну: 10

Поклон: 59

Накнадно пронађено: 71

Донација Краљевине Норвешке и НАТО: 33

Библиотека централне школе тренутно броји 4060 књига.

 

 

ПШ Штрпци

Књига инвентара је закључена редним бројем 4687.

Ове шк. године је инвентарисано 42 нове књиге, од чега:

По рачуну: 0

Поклон: 15

Накнадно пронађено: 10

Донација Краљевине Норвешке и НАТО: 17

Библиотека ПШ Штрпци тренутно броји 4193 књиге.

 

 

Укупно:

Ове шк. године је инвентарисано 215 нових књига, од чега:

По рачуну: 10

Поклон: 74

Накнадно пронађено: 81

Донација Краљевине Норвешке о НАТО: 50

Библиотека ОШ „Бранко Ћопић“ тренутно броји 8253 књиге.

 

 

Књига инвентара за серијске публикације закључена је редним бројем 85 тј. у овој школског години је заведено  15 стручних часописа.

 

 

Стручни рад и промоција библиотеке

 

На сједници Школског одбора 14.11. 2011. године, усвојен је Правилник о раду школске библиотеке  који је представљен на сједници Наставничког вијећа уз препоруку да одјељенске старјешине упознају ученике са одредбама истог.

Библиотекар је полагањем стручног испита код Народне и универзитетске библиотеке у Бањој Луци стекао звање библиотекар (децембар 2011. год)

-Стручни рад под називом „Креативан приступ раду у школској библиотеци“ презентован је пред Наставничким вијећем 6. марта 2012. године

-Исти рад у power point  презентацији је био уводни дио огледног часа на нивоу општине којем је присуствовало седморо библиотекара и наставника српског језика са подручја наше општине и петоро колега из наше школе. Након тога, одржана је радионица под називом „Ја сам ЗА књигу“ у VI2

-Одржан је први састанак Библиотечког одбора (17.6. 2012) чији закључци су ушли у записник

-У другом полугодишту урађена је анкета са темом „Задовољство радом школске библиотеке“ са ученицима друге и треће тријаде (резултате анкете достављамо у прилогу извјештаја)

 

У циљу промовисања библиотеке и значаја развијања читалачких навика библиотекар је био организатор низа активности у школи:

– Тематским паноима је обиљежен  8. септембар –Међународни дан писмености

-Током октобра којег обиљежавамо као мјесец књиге, и даље током школске године библиотекар је  реализовао низ интерактивних едукативних радионица:

„Причалица у учионици“ ( I, II, IVи V )

„Ја сам књига-прочитај ме“ (III)

„Ја сам ЗА књигу“(IV, V)

„Мој избор- књига“( VII,IX)

 

-Одржане су и радионице „Дајмо шансу пријатељству“ у VI2, VII1, VII2, VIII4 и VIII5

-У циљу информисања ученика о значају правовремене професионалне оријентације библиотекар јеодржао радионице „Кад порастем.бићу“ у IX разреду

-На позив предметног наставника библиотекар је одржао уводни час и присуствовао часу релаизације на тему говорништва у IX3.

 

-У организацији слијепих РС и СКК „Таласи“ Прњавор присуствовали смо књижевној вечери на којој је своју пјесму читала и младa пјесникињa из наше школе Марина Николић.

-Поводом Недјеље дјечјих права формирана је радна група за избор текстова и писање конферансе.

-Поводом Дана матерњег језика- 21. фебруара организовали смо предавање на тему „Употреба ћирилице у  јавним натписима“ које је одржао професор српског језика у пензији Лазо Попржен

-Обиљежен је 2. април- Дан дјечје књиге промоцијом  књиге „Пречицом до сунца“ Горана Вуковића којој је присуствовао и писац Недељко Санчанин. Тим поводом је уприличено и пјесничко дружење за младе литерате који су се представили својим поетским радовима.

-Поводом 23. априла, Дана књиге и издаваштва у школи је организована презентација Издавачке куће „Нова школа плус“ из Бање Луке

-Библиотекар је сарађивао са ученицима VIII2 разреда у припремању пројекта „Ја грађанин“ на тему : „Недостатак књига и простора у школској  библиотеци“

-На основу анализе посјећености библиотеке , а поводом Дана школе додијељене су дипломе „Најначитаније одјељење“ за највећи број посјета школској библиотеци:  IV1 и VIII1у централној школи, те  V4 и VI4 у ПШ Штрпци.

У прилогу достављам анализе читаности по одјељењима  у обје библиотке.

-Организована је посјета библиотеци ОШ „Никола Тесла“ за ученике из  IV1.

 

-На крају школске године у централној школи број чланова библиотеке је износио 464  штоје 99,57 % од укупно 466  ученика.( 525-59 првачића)

-У ПШ Штрпци број чланова је износио 183 што је 95,31% од укупно 192 ученика.(200 – 8 првачића)

-Ученици ПО Подгајци опскрбљују се књигама преко учитељица.(24 ученика)

-У сарадњи са учитељима и одјељенским старјешинама у смислу очувања школске имовине уложени су напори да све посуђене књиге буду благовремено враћене.

 

 

 

Ваннаставне активности

-У оквиру задужења и описа посла, библиотекар је сарађивао у припреми свих приредби и сродних ваннаставних активности.

– Ораганизована је  креативна радионица израде украсних брошева од платна које смо подијелили у Дому културе на приредби поводом Дана жена.

-Библиотекар је ангажовано радио на промоцији ученичког литерарног стваралаштва који су  представљли школу на бројним литерарним конкурсима.

-Библиотекар је ангажован у раду редакције школског часописа Јованче као главни уредник часописа и водитељ новинарске секције два пута семично.

-Чланови новинарске секције и остали заинтересовани посјетили су изложбу старина „Из бакине шкриње“ у Туристичкој организацији Прњавор коју је припремило Удружење жена Прњавор (март 2012.год)

 

 

 

 

 

 

 

Школски библиотекар

                                                                ________________________

                                                                         проф. Бранкица Радоњић,

библиотекар

 

програм рада 2011/12.

ОШ „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

 

проф. Бранкица Радоњић

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ у шк. 2011/12. год.

 

Од свога постанка до данас библиотека као основну сврху има ширење знања и  његовање љубави према књизи.

Библиотечка дјелатност у савременом свијету умногоме је проширена и прилагођена захтјевима модерног живота.

Библиотека прати потребе и жеље својих корисника с обзиром на њихов узраст, ниво предзнања и специјалистичко научно усмјеравање.

Школска библиотека има као циљну групу ученике основношколског (средњошколског)  узраста и свој план и програм рада прилагођава потребама и интересовањима дјеце тог узраста.

Преданим радом, школска библиотека постаје информациони центар и језгро за организовање како наставних тако и ваннаставних активности.

Библиотека нуди осим књига за програм лектире и референсну збирку која се користи како у наставном процесу тако и у слободно вријеме, узимајући у обзир и специфичности времена у којем живимо и чињенице о кризи читања.

Како читање књига не смије бити по императиву тако стварање  навика доласка у библиотеке и читање морају бити императив сваком библиотекару.

На овом пољу личност библиотекара долази у први план те је нужно да он , осим услуга издавања књига покреће и све активности на промоцији читања, израду листа најтраженијих књига, израду списка дезидерата, одлазака на књижевне промоције, учествовање на књижевним конкурсима, реализовање различитих радионица, а све у сврху окупљања ученика око библиотеке.

У стручном смислу, сарађује и у набавци стручне литературе, те помаже наставницима у реализацији наставних садржаја.

Сходно томе и значај библиотекара се помјера са маргине у сам центар школског и ваншколског живота.

Библиотекар тако постаје спона између наставника, ученика и наставних садржаја , те својим ангажманом држи константно висок ниво праћења  културно-умјетничког живота ученика.

 

Програм рада школске библиотеке припрема школски библиотекар у сарадњи са наставним особљем имајући у виду специфичне потребе и захтјеве појединих предмета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР

 

-Уписивање ученика другог разреда (израда чланских картица)

–Обиљежавање 8. септембра-Међународног дана писмености (тематски пано и изложба најљепших рукописа)

-Актуализовање рада редакције и припреме за четврти број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

ОКТОБАР

 

–Октобар-мјесец књиге (радионице –Причалица у учионици)

-Сарадња на активностима обиљежавања Недјеље дјечјих права (5-11. октобар)

-Међународни дан учитеља 5. октобар-Разговор с поводом (учитељ у пензији, најбољи учитељ, желим да постанем учитељ и сл)

-Посјета сајму књига у Београду или Новом Саду

-Праћење активности и припреме за четврти број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

НОВЕМБАР

 

-Пригодно обиљежавање 20. новембра-Свјетски дан дјетета (радионице са датом тематиком, квиз знања и вјештина, шта значи данас бити дијете и сл)

-Посјета ЈУ Народна библиотека  Прњавор

-Праћење активности и припреме за четврти број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

ДЕЦЕМБАР

 

–Активности на обиљежавању 5. децембра –Свјетски дан волонтера ( радионица „Волонтер у библиотеци“)

-Сарадња у припреми програма за Светог Николу

-Сарадња у припреми програма поводом Нове године

-Посјета годишњем концерту СПКД „Просвјета“ у Дому културе

–Објављивање четвртог броја школског часописа Јоваче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

ЈАНУАР

 

-Сарадња у припреми програма поводом школске славе Свети Сава

–Полугодишња анализа посјећености библиотеке

-Праћење активности и припреме за пети број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

ФЕБРУАР

 

–Активности поводом Међународног дана матерњег језика (21. фебруар)-

„Повеља Стефана Немање о језику“

-Праћење активности и припреме за пети број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

МАРТ

 

-Радионица поводом Дана жена „Свим мајкама“ (цртање и писање на великом платну које ћемо изложити на приредби)

-Обиљежавањ Дана позоришта (посјета маскенбалу)

-Сарадња у припремању приредбе Први дан прољећа

–Сарадња са СКК „Таласи“ Прњавор и учешће на „Пјесничком маратону“  у оквиру Дана општине Прњавор (21. март-Свјетски дан поезије)

-Праћење активности и припреме за пети број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

АПРИЛ

 

Активности поводом 1. априла-Свјетски дан шале (такмичење у причању вицева,  најбоље осмишљена шала, мајстор у лагању и сл)

–Обиљежавање 2. априла Дана дјечје књиге

-Гостовање у свечаностима поводом Васкрса

-Посјета СОЗ-у и посјета или учешће на духовним предавањима

-Сарадња у активностима на обиљежавању Дана планете земље (22. април)

–Свечано обиљежавање 23. априла –Свјетског дана књиге и ауторских права-презентација неке издавачке куће или посјета истој

-Праћење активности и припреме за пети број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

МАЈ

 

-Сарадња на активностима у вези са професионалном оријентацијом ученика

-Сарадња у припреми централне приредбе поводом Дана школе (Дан ученичких постигнућа)-Додјељивање диплома „Најначитаније одјељење“ за највећи број посјета школској библиотеци

-Сарадња на литерарном  конкурсу и путовање у Хашане

–Објављивањ петог броја школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

 

 

 

 

ЈУН

 

-Учешће на конкурсу „Видовданске бесједе“

–Наградна посјета другој библиотеци за најчитаоце

-Организовање размјене кориштених уџбеника

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

-Годишња анализа посјећености библиотеке

-Извјештај о раду библиотеке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извјештај рада библиотеке 2010/11.

0Ш „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ у шк. 2010/11. години.

 

ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор располаже двјеме библиотекама, физички одвојенима.

Школски библиотекар је и ове школске године радио у обје библиотеке по распореду  4, 5 дана у централној школи, 1,5 дан у ПШ Штрпци.

 

Унапређење књижног фонда

Централна школа

Књига инвентара је закључена редним бројем 4367.

Ове шк. године је инвентарисано 242 нових књига, од чега:

По рачуну: 34

Поклон: 57

Накнадно пронађено: 151

Библиотека централне школе тренутно броји 3887 књига.

 

 

ПШ Штрпци

Књига инвентара је закључена редним бројем 4645.

Ове шк. године је инвентарисано 134 нових књига, од чега:

По рачуну: 56

Поклон: 12

Накнадно пронађено: 66

Библиотека ПШ Штрпци тренутно броји 4151 књига.

 

 

Укупно:

Ове шк. године је инвентарисано 376 нових књига, од чега:

По рачуну: 90

Поклон: 69

Накнадно пронађено: 217

Библиотека ОШ „Бранко Ћопић“ тренутно броји 8038 књига.

За куповину нових наслова лектире уложена су средства од продајне изложбе, остатка од продаје школског часописа Јованче, те постотак од одлазака у позориште.

 

Књига инвентара за серијске публикације закључена је редним бројем 70.

 

 

 

 

 

 

 

Стручни рад и промоција библиотеке

 

У циљу промовисања библиотеке и значаја развијања читалачких навика библиотекар је био организатор низа активности у школи:

– Тематским паноима и занимљивом изложбом у холу школе, обиљежен је 8. септембар –Међународни дан писмености

-Током октобра којег обиљежавамо као мјесец књиге, библиотекар је  реализовао низ интерактивних едукативних радионица у свим одјељењима школе, по тријадама:

„Ја сам књига-прочитај ме“

„Ја сам ЗА књигу“

„Мој избор- књига“

-У организацији слијепих РС и СКК „Таласи“ Прњавор присуствовали смо књижевној вечери на којој су се представиле и младе пјесникиње из наше школе Марина Николић и Патриција Пејашиновић.

-Поводом 1. априла- Дана шале у холу школе је припремљен пано са шаљивим ученичким радовима

-Обиљежен је 2. април- Дан дјечје књиге тако што је на паноу у школи изложен избор ученичких радова на тему „Маштање“, уз биографију Ханса Кристијана Андерсена.

-Библиотекар је сарађивао са ученицима VIII3 разреда у припремању пројекта „Ја грађанин“ на тему : „Недостатак лектире у школској библиотеци у ПШ Штрпци“

-На основу анализе посјећености библиотеке , а поводом Дана школе додијељене су дипломе „Најначитание одјељење“ за највећи број посјета школској библиотеци:  IV1 i VII1у централној школи, те  V4 и VI4 у ПШ Штрпци.

У прилогу достављам анализе читаности по одјељењима  у обје библиотке.

 

-Присуствовали  смо промоцији књиге „Бисери у двије боје“ младе пјесникиње Весне Санчанин 30. маја ове године.

-Организована је посјета библиотеци ОШ „Никола Тесла“ за ученике из  најначитанијих одјељења.

 

-На крају школске године у централној школи број чланова библиотеке је износио 464  штоје 96,60 % од укупног 480  ученика.

-У ПШ Штрпци број чланова је износио 177 што је 92,67% од укупно 191 ученика.

-Ученици ПО Подгајци опскрбљују се књигама преко учитељица.

-У сарадњи са учитељима и одјељенским старјешинама у смислу очувања школске имовине уложени су напори да све посуђене књиге буду редовно враћене.

 

Ваннаставне активности

–У оквиру задужења и описа посла, библиотекар је сарађивао у припреми свих приредби и сродних ваннаставних активности.

-Библиотекар је ангажован у раду редакције школског часописа Јованче као главни уредник часописа и водитељ новинарске секције два пута семично.

– Библиотекар је организовао акцију прикупљања половних уџбеника током љета 2010. године када је  школа  прикупила 255 уџбеника и исте прослиједила Центру за социјални рад у септембру исте године.

-Библиотекар је организовао акцију прикупљања половних уџбеника у јуну 2011. године у акцији „Поклони књигу помози другу“ када је прикупљено четири комплета уџбеника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                         Школски библиотекар

                                                                ______________________________

                                                                         Проф. Бранкица Раодоњић

 

 

програм рада 2010/11.

ОШ „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

 

проф. Бранкица Радоњић

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ у шк. 2010/11. год.

 

Од свога постанка до данас библиотека као основну сврху има ширење знања и  његовање љубави према књизи.

Библиотечка дјелатност у савременом свијету умногоме је проширена и прилагођена захтјевима модерног живота.

Библиотека прати потребе и жеље својих корисника с обзиром на њихов узраст, ниво предзнања и специјалистичко научно усмјеравање.

Школска библиотека има као циљну групу ученике основношколског (средњошколског)  узраста и свој план и програм рада прилагођава потребама и интересовањима дјеце тог узраста.

У прошлој школској години активности наше библиотеке окупиле су велики број ученика и наставника (виш еу извјештају о раду шк. Библиотеке за шк. 2009/10. год.

 

Жеља нам је да библиотека окупља све већи број чланова и ученика који се желе укључити у културне активности школе.

Такође, добру праксу ћемо усавршавати , а овогодишњу понуду програма  обогатити и новим садржајима.

У складу са савременим школским методама, већи број активности је замишљен кроз радионице, креативан рад и пројекте ученика, док је библиотекар у положају координатора.

Због проблема простора, нећемо моћи извршити дубљу повезаност библиотеке са наставним процесом, али је библиотека као извор знања на располагању ученицима и наставницима.

 

Сходно томе и значај библиотеке се помјера са маргине у сам центар школског и ваншколског живота.

Библиотекар тако постаје спона између наставника, ученика и наставних садржаја , те својим ангажманом држи константно висок ниво праћења  културно-умјетничког живота ученика.

 

Програм рада школске библиотеке припрема школски библиотекар у сарадњи са наставним особљем имајући у виду специфичне потребе и захтјеве појединих предмета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР

 

Обиљежавање 8. септембра-Међународног дана писмености

-Посјета библиотеци ОШ „Никола Тесла“

-Израда чланских картица за ученике у ПШ Штрпци

-Актуализација рада редакције и припреме за други број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

ОКТОБАР

 

Октобар-мјесец књиге: низ радионица са активним читаоцима у свом одјељењу

-Међународни дан учитеља 5. Октобар-разговор с повоодм (учитељ у пензији, најбољи учитељ, желим да постанем учитељ и сл)

-ПОсјета Хашанима

-Сарадња на активностима обиљежавања ДЈечије недјеље (5-11. Октобар)

-Посјета Сајму књига у Београду или Новом Саду

– Праћење активности у школи и припреме за други број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

НОВЕМБАР

 

Анкета међу ученицима о потреби набавке литературе која није у програму обавезне школске лектире

-Дружење са првачићима

-Пригодно обиљежавање 20. новембра-Свјетски дан дјетета (радионице са датом тематиком, квиз знања и вјештина, шта значи данас бити дијете и сл)

-Посјета ЈУ Народна библиотека  Прњавор

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

ДЕЦЕМБАР

 

-Активности на обиљежавању 5. децембра –Свјетски дан волонтера (промовисање волонтеризма и хуманости, израда плаката са датом темом, изложба ученичких радова, акције типа- прикупљање и дијељење онима којима је потребно)

-Сарадња у припреми програма за Светог Николу

-Сарадња у припреми програма поводом Нове године

-Посјета годишњем концерту СПКД „Просвјета“ у Дому културе

Излазак другог броја школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

ЈАНУАР

 

-Сарадња у припреми програма поводом школске славе Свети Сава

-Праћење активности у школи и прирема за трећи број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

ФЕБРУАР

 

-Актуализовање радионица по жељама ученика

-Активности поводом Међународног дана матерњег језика (21. фебруар)-„повеља Стефана Немање о језику“ за учионице или кабинете српског језика

-Сарадња са ЈП „Радио-Прњавор“ и договор за седмичну получасовну емисију из културе за промоцију ученичких радова

-Праћење активности у школи и прирема за трећи број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

МАРТ

 

-Радионица подом Дана жена СВИМ МАЈКАМА (цртање и писање на великом платну које ћемо изложити)

-Обиљежавањ Дана позоришта (посјета маскенбалу)

-Сарадња у припремању приредбе Први дан прољећа

-„Дани Тарас Шевченка“- упознавање са традицијом и културом Украјинаца

-Сарадња са СКК „Таласи“ Прњавор и учешће на „Пјесничком маратону“  у оквиру Дана општине Прњавор (21. март-Свјетски дан поезије)

-Праћење активности у школи и прирема за трећи број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

АПРИЛ

 

Активности поводом 1. априла-Свјетски дан шале (такмичење у причању вицева,  најбоље осмишљена шала, мајстор у лагању и сл)

-2.април-дан дјечије књиге: Дружење малих пјесника из школа наше општине или гостовање дјечијег писца у школи

-Гостовање у свечаностима поводом Васкрса

-Посјета СОЗ-у и посјета или учешће на духовним предавањима

-Сарадња у активностима на обиљежавању Дана планете земље (22. април)

Свечано обиљежавање 23. априла –Свјетског дана књиге и ауторских права

-Праћење активности у школи и прирема за трећи број школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

МАЈ

 

-Сарадња на активностима у вези са професионалном оријентацијом ученика

-Сарадња у припреми централне приредбе поводом Дана школе (Дан ученичких постигнућа)

Излазак трећег броја школског часописа Јованче

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

ЈУН

 

-Учешће на конкурсу „Видовданске бесједе“

-Посјета Народној и универзитетској библиотеци у Бањалуци

-Организација сајма уџбеника (размјена половних уџбеника

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

-Извјештај о раду библиотеке

 

 

 

 

 

 

извјештај рада библиотеке 2009/10.

ОШ „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

ИЗВЈЕШТАЈ  О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ шк. 2009/10. год.

ОШ „Бранко Ћопић“  Прњавор располаже двјема библиотекама-физички одвојеним: у централној школи у граду и у подручној школи у Штрпцима.

У библиотеци ОШ „Бранко Ћопић“ нови школски библиотекар почео је са радом 27. 10. 2010. године.

На основу програма рада школске библиотеке и задужења библиотекара предузело се низ активности:

-Школски библиотекар је упознао наставнике и руководство школе са програмом рада школске библиотеке за  текућу школску годину уз позив на заједничко планирање рада.

-У циљу приближавања ученицима школски библиотекар је свим одјељењима  представио новитете у понуди школске библиотеке:

*      .услуге издавања књига

*      .препоруке библиотекара

*      .топ-листа најтраженијих наслова

*      .најновије информације из свијета издаваштва

*      . Клуб читалаца

*      .радионице по интересовању ученика

 

-Клуб читалаца је почео са радом 3.11. од када је у више наврата организовао  и посјетио културне догађаје који промовишу љепоте писане ријечи:

*      .Посјета изложбе која обиљежава 90 година независности Пољске , у Дому културе Прњавор

*      .Подјела чланских картица школске библиотеке ученицима нижих разреда

*      .Посјета књижевне вечери посвећене Јовану Дучићу у Дому културе Прњавор

*      .Израда тематских паноа „Са књигом је љепше“ и „Књига је најбољи друг“ поводом Дана дјечијих права који су били изложени током музичког фестивала „Дјеца пјевају хитове“ у Дому културе Прњавор

*      .Упознавање првачића са библиотеком кроз разговор и читање прича у њиховој учионици (30 .11.)

*      .Волонтирање у библиотеци поводом Дана волонтера, 5. децембра

*      .Организација књижевног сусрет са пјесникињом Јованом Раилић , 9. 2. у нашој школи

*      .Промоција некадашњег школског часописа „Јованче“ 16. 2. у нашој школи

*      .Конкурс за најбољи литерарни рад на тему „Најљепше писмо жени“ и пано направљен од најбољих радова. Одабрани текстови су прочитани на приредби поводом Дана жена

*      .Организација шаљивог првоаприлског такмичења  у више категорија, које је изведено 1. априла у Дому културе Прњавор

*      -Поводом објављивања првог броја школског часописа „Јованче“ уприличено је Дружење са новинарима из нашег града , 3. 6. у нашој школи

 

Унапређење књижног фонда                                                                  

-Након прегледа књижног фонда, направљена је размјена са библиотеком Гимназије прњавор (9.11.) којом  је наша школска библиотека обогаћена за 93  наслова за основношколски узраст

-На фестивалу „Дјеца  пјевају хитове“ (21. 11.) од улазница је прикупљено  629,00 КМ што је уз додатна средства школе  употријебљено за набавку наслова школске лектире који недостају тако да централна школа у понуди има минимално 20 наслова књижевних  дјела из рограма обавезне школске лектире.

-Све књиге које су нађене на лицу мјеста, а нису биле протоколисане уврштене су у постојећи књижни фонд библиотеке, као и током рада приспјели наслови.

-Књижни фонд школске библиотеке је унапријеђен и кроз поклоне (450 наслова од чега 43 на енглеском језику као поклон Школе за стране језике „Еминент“ Прњавор).

Стручни рад

-У сврху промовисања значаја библиотеке и читања и међу родитељима, за родитељске састанке нижих разреда шк. библиотекар  је припремио стручни текст на тему „Значај школске библиотеке у образовно-васпитном процесу“

-Ради обогаћивања понуде, на основу интересовања ученика један број наслова (68 комада)  из библиотеке ПО Штрпци био је на располагању читаоцима у централној школи у другом полугодишту

-Стручним савјетима  библиотекар је сарађивао са ученицима VIII1 разреда који су за тему такмичења из демократије изабрали проблем недостатка књижног фонда у школској библиотеци

–Библиотекар је помагао у стручном усавршавању наставника

-Наставницима и стручним сарадницима је достављена Анкета о потреби набавке стручне литературе, чиме се жељело доћи до листе приоритета која ће се у догледно вријеме набавити. Анкета је показала потребу за девет наслова из различитих наставних области

-Библиотекар је направио списак књижевних дјела потребних за школску лектиру и радио на систематском и планском попуњавању књижног фонда

-Библиотекар је направио алтернативни списак дјела за наставу лектире из постојећег фонда књига у библиотеци ПО Штрпци

-Библиотекар је урадио попис и ревизију библиотечке грађе

 

Ваннаставне активности

-У оквиру задужења и описа посла, библиотекар је сарађивао у припреми свих приредби и сродних  ваннаставних активности

-Библиотекар је припремио синопсис за телевизијску емисију о школи коју је снимала ТВ „Амна“ Тешањ.

-Библиотекар је ангажован у раду редакције школског часописа Јованче као главни уредник часописа

 

Промовисање библиотеке

-Због опште климе нечитања и занемаривања књиге као медија библиотекар је желио да у пријатном окружењу библиотеке привуче читању што већи број ученика, са нарочитим акцентом на ученике нижих узраста.

 -Сви ученици нижих разреда  у централној школи су добили чланску картицу док су се остали уписивали спорадично и тиме постали чланови библиотеке коју су више  пута посјетили..

– Анализа посјећености на крају првог полугодишта показала је да један број ученика (9) никада није посјетио библиотеку и у сарадњи са учитељима они су постали редовни посјетиоци.

-На крају школске године централна школа је имала 433 члана, што уз 26 ученика првих разреда који су користили услуге библиотеке чини 459 чланова, тј 76,5  % од укупног броја ђака  у централној школи

-Услуге библиотеке током протекле године користила су и 12 наставника и три родитеља

-Поводом Дана школе додијељена је диплома „Најначитаније одјељење“, као признање за највећи број посјета школској библиотециза више и ниже разреде у обје школе (Ове године најначитанија одјељења су била III1и VII1, те  V4 и VI5 у ПО Штрпци)

-Такође , у сарадњи са учитељима и одјељенским старјешинама  у смислу очувања школске имовине уложени су велики напори да све посуђене књиге буду и враћене тако да је раздуживање у шк библ 100% ове школске године.

 

 РЕВИЗИЈА И РАСХОДОВАЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Ревизија је рађена у другом полугодишту и на љетњем распуту шк. 2009/10.год.

Ревизију и расходовање библитечке грађе је извршила школски библиотекар Бранкица Радоњић, по принципу пописа књига са полица упоређивањем са књигом инвентара, те каснијим сравнавањем стања.

   Библиотека централне школе

Књига инвентара закључена је редним бројем 4125, од чега је у овој ревизији отписано укупно  505  књига ( 452 књиге  нису нађене на лицу мјеста, 22 књиге су расходоване због дотрајалост , а  31 књига је исписана из књиге инвентара у размјени са Гимназијом Прњавор) што значи да библиотека централне школе располаже укупним фондом од  3620  књига.

Наслови који недостају углавном су из области  школске лектире и стручне литературе што је и природно пошто се управо те књиге и највише посуђују из школске библиотеке.

Огроман  број невраћених књига (више од 10%) умногоме штетно утиче  на школски буџет ако имамо у виду да се управо те књиге морају надокнадити и поново наћи на полицама школске библиотеке.

Ова чињеница такође упућује и на неозбиљан однос ученика, али  и наставника према очувању школске имовине на чему треба инсистирати у будућности.

 

Библиотека подручне школе

Књига инвентара закључена је редним бројем 4511 , од чега је у овој ревизији отписано 397 књига (322 књига није нађено на лицу мјеста, док је 75 књига расходовано због дотрајалост), што значи да библиотека подручне школе располаже укупним фондом од  4114  књига.

 

Библиотека подручне школе не располаже ни минималним фондом за потребе читања и извођења наставе школске лектире.

Због тога , школски библиотекар је из постојећег фонда направио избор алтернативних наслова за ниже и више узрасте узимајући у обзир адекватна књижевна дјела којих на полицама има минимално 10 комада, до рјешавања актуелног проблема набавке школске лектире.

Резиме:                       

Ревизијом је исписано укупно 918 књига (505 у центр. библ. И 397 у библ. ПО Штрпци)

Ове школске године је инвентарисано  укупно 1271 књига  (926 у централној библиотеци (размјена са библиотеком Гимназије 93, поклон 288, по рачуну 144, нађено на лицу мјеста 401)и  345 у библиотеци  ПО Штрпци (поклон 162, по рачуну 6, нађено на лицу мјеста 177)

Укупни фонд књига школске библиотеке након ревизије износи   7734 књига.

 

-Програм рада школске библиотеке за школску 2010/11.год. предвиђа низ активности на афирмацији и популаризацији школске библиотеке, читања и интегрисања ученика на раду у култури.

Програм рада је слободан за увид и допуне у зборници и школској библиотеци.

 

                                                                              

 

 

 

 

 

Школски библиотекар

                                                                    ____________________________

 

                                                                           проф. Бранкица Радоњић

програм рада 2009/10.

ОШ „Бранко Ћопић“

Прњавор

 

 

проф. Бранкица Радоњић

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ у шк. 2009/10. год.

 

Од свога постанка до данас библиотека као основну сврху има ширење знања и  његовање љубави према књизи.

Библиотечка дјелатност у савременом свијету умногоме је проширена и прилагођена захтјевима модерног живота.

Библиотека прати потребе и жеље својих корисника с обзиром на њихов узраст, ниво предзнања и специјалистичко научно усмјеравање.

Школска библиотека има као циљну групу ученике основношколског (средњошколског)  узраста и свој план и програм рада прилагођава потребама и интересовањима дјеце тог узраста.

Школска библиотека треба да понуди бројне садржаје, осим издавања књига, чиме ће привући и вратити ученике књизи и читању:

-Библиотечка секција

-Радионице из разних области (креативно писање, драмске радионице,дружење са писцима,кратке обуке зависно од интересовања ученика, пројекције филмова едукативног садржаја, цртање, страни језици, стрип…)

-Организовање вечери поезије и сусрета са писцима

-Праћење потреба и жеља ученика за конкретном литературом и набављање исте

-Праћење и стимулисање професионалног усавршавања просвјетних радника

-Сарадња у припремању и реализацији наставних садржаја

-Израда ранг-листе најчитанијих књига у библиотеци

-Акције типа нај-читалац, моја листа најбољих књига, шта имам рећи о књизи, волонтер у библиотеци

-Организовање културно-умјетничких садржаја везаних уз љепоту и значај писане ријечи

-Праћење и посјећивање свих културно-умјетничких манифестација

-Конституисањe школске награде за нај-читаоца

-Константно праћење и излагање најбољих литерарних радова ученика

 

Сходно томе и значај библиотекара се помјера са маргине у сам центар школског и ваншколског живота.

Библиотекар тако постаје спона између наставника, ученика и наставних садржаја , те својим ангажманом држи константно висок ниво праћења  културно-умјетничког живота ученика.

 

Програм рада школске библиотеке припрема школски библиотекар у сарадњи са наставним особљем имајући у виду специфичне потребе и захтјеве појединих предмета.

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР

 

-Преглед стања просторија, библиотечке грађе и Књиге инвентара

-Ревизија и расходовање библиотечке грађе

-Ажурирање стања: карта књиге и карта читаоца

-Апел за враћање позајмљених књига

-Ажурирање чланства у библиотеци у сарадњи са одјељенским старјешинама

-Конституисање библиотечке секције

-Избор и термини радионица по жељама ученика

-Уређивање просторије за читаоницу и слободне активности ученика

-Свечано обиљежавање 8. септембра-Међународног дана писмености

-Сарадња на активностима обиљежавања Недјеље дјечијих права (5-11. октобар)

-Међународни дан учитеља 5. октобар-Разговор с поводом (учитељ у пензији, најбољи учитељ, желим да постанем учитељ и сл)

-Сарадња са наставницима српског језика у вези са излагањем најбољих литерарних радова-„Литерарни кутак“

-Посјета библиотеци ОШ „Никола Тесла“

-Посјета сајму књига у Београду или Новом Саду

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

НОВЕМБАР

 

-Ревизија и расходовање библиотечке грађе

-Анкета међу наставним особљем о потреби набавке стручне литературе и белетристике

-Анкета међу ученицима о потреби набавке литературе која није у програму обавезне школске лектире

-Пригодно обиљежавање 20. новембра-Свјетски дан дјетета (радионице са датом тематиком, квиз знања и вјештина, шта значи данас бити дијете и сл)

-Посјета ЈУ Народна библиотека  Прњавор

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

ДЕЦЕМБАР

 

-Ревизија и расходовање библиотечке грађе

-Именовање комисије за преглед и избор најбољих ученичких радова који би се штампали у Зборнику „Књига лијепих ријечи“ (на крају сваке школске године)

-Активности на обиљежавању 5. децембра –Свјетски дан волонтера (промовисање волонтеризма и хуманости, израда плаката са датом темом, изложба ученичких радова, акције типа- прикупљање и дијељење онима којима је потребно)

-Сарадња у припреми програма за Светог Николу

-Сарадња у припреми програма поводом Нове Године

-Посјета годишњем концерту СПКД „Просвјета“ у Дому културе

-Презентација најбољих ученичких радова поводом завршетка првог полугодишта

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

ЈАНУАР

 

-Сарадња у припреми програма поводом школске славе Свети Сава

-Извјештај са ревизије

-Анализа анкета

 

ФЕБРУАР

 

-Актуализовање радова за литерарни кутак

-Актуализовање радионица по жељама ученика

-Активности поводом Међународног дана матерњег језика (21. фебруар)

-Сарадња са ЈП „Радио-Прњавор“ и договор за седмичну получасовну емисију из културе за промоцију ученичких радова

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

МАРТ

 

-Избор тематских текстова поводом Дана жена

-Гостовање у Дјечијем вртићу „Наша радост“ поводом приредбе за Мајчин дан

-Обиљежавањ Дана позоришта (посјета маскенбалу)

-Сарадња у припремању приредбе Први дан прољећа

-„Дани Тарас Шевченка“- упознавање са традицијом и културом Украјинаца

-Сарадња са СКК „Таласи“ Прњавор и учешће на „Пјесничком маратону“  у оквиру Дана општине Прњавор (21. март-Свјетски дан поезије)

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

АПРИЛ

 

Активности поводом 1. априла-Свјетски дан шале (такмичење у причању вицева,  најбоље осмишљена шала, мајстор у лагању и сл)

-Гостовање у свечаностима поводом Васкрса

-Посјета СОЗ-у и посјета или учешће на духовним предавањима

-Сарадња у активностима на обиљежавању Дана планете земље (22. април)

-Свечано обиљежавање 23. априла –Свјетског дана књиге и ауторских права

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

МАЈ

 

-Сарадња на активностима у вези са професионалном оријентацијом ученика

-Сарадња у припреми централне приредбе поводом Дана школе (Дан ученичких постигнућа)

-Рад комисије на припреми и избору радова за штампање у Зборнику

-Припреме за електронску обраду података сљедеће школске године

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

 

 

ЈУН

 

-Учешће на конкурсу „Видовданске бесједе“

-Штампање Зборника „Књига лијепих ријечи“

-Промоција у матичној школи, другим школама и у Дому културе Прњавор

-Посјета Народној и универзитетској библиотеци у Бањалуци

-Посјета актуелним  културно-умјетничким манифестацијама

-Редовне активности библиотеке

-Извјештај о раду библиотеке